Tiền Giang tổ chức Lễ ký kết đưa công nghệ thông tin vào phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội Nông dân từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, giúp nông dân phát triển sản xuất và cải thiện đời sống, ngày 19/12/2008, tại Sở Thông tin và Truyền thông đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động đưa công nghệ thông tin vào phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân (giai đoạn 2008 –2013) giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông. Đến dự Lễ ký kết có ông Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh.


Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Hội Nông dân và Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội Nông dân từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, giúp nông dân phát triển sản xuất và cải thiện đời sống, ngày 19/12/2008, tại Sở Thông tin và Truyền thông đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động đưa công nghệ thông tin vào phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân (giai đoạn 2008 –2013) giữa Hội Nông dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông. Đến dự Lễ ký kết có ông Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Tại Lễ ký kết, hai bên đã thông qua chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Theo đó, Hội Nông dân sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, vận động cán bộ hội viên, nông dân thực hiện tốt các nội dung chương trình phối hợp. Chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết và dự trù kinh phí hàng năm. Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin, tài liệu về công nghệ thông tin, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và chuyên gia giúp Hội Nông dân trong hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình.

Nội dung đề ra trong nhiệm kỳ VI (2008-2013) phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có 70% số cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân các cấp và 50% hội viên truy cập và tìm kiếm được thông tin trên mạng Internet. Trước mắt đến năm 2010 có 50% cán bộ chủ chốt và 30% hội viên sử dụng được Internet./.

Kim Thanh - Sở TT&TT Tiền Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)