Hội thảo Xây dựng triển khai Hệ thống thư điện tử, Hệ thống gửi nhận văn bản và điều hành tỉnh Phú Thọ

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 16/12, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tổ chức Hội thảo xây dựng, triển khai Hệ thống thư điện tử; Hệ thống gửi nhận văn bản và điều hành tỉnh Phú Thọ. Tới dự Hội thảo có Lãnh đạo, cán bộ phụ trách CNTT của một số Sở, ban, ngành trong tỉnh; đại diện các phòng chuyên môn của Sở; Trung tâm CNTT Tây Bắc.


Ngày 16/12, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tổ chức Hội thảo xây dựng, triển khai Hệ thống thư điện tử; Hệ thống gửi nhận văn bản và điều hành tỉnh Phú Thọ. Tới dự Hội thảo có Lãnh đạo, cán bộ phụ trách CNTT của một số Sở, ban, ngành trong tỉnh; đại diện các phòng chuyên môn của Sở; Trung tâm CNTT Tây Bắc.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe giới thiệu về tính năng kỹ thuật cần thiết của Hệ thống thư điện tử; Hệ thống gửi nhận văn bản điều hành. Một số mô hình triển khai hệ thống thư điện tử; hệ thống gửi nhận văn bản và điều hành tỉnh Phú Thọ nhằm đánh giá ưu nhược điểm của mô hình, từ đó làm căn cứ để triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh phù hợp với các điều kiện về hạ tầng CNTT, trình độ của cán bộ công chức và ngân sách chi cho ứng dụng CNTT của tỉnh.

Các đại biểu đã tham gia thảo luận về các vấn đề như: Đánh giá lại hiện trạng về hạ tầng CNTT, tình hình ứng dụng CNTT tại các đơn vị để xác định những khó khăn cũng như thuận lợi khi triển khai Hệ thống thư điện tử; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Xác định mô hình triển khai hệ thống thư điện tử, hệ thống gửi nhận văn bản và điều hành tỉnh Phú Thọ sao cho phù hợp với tính năng kỹ thuật, qui chuẩn đã ban hành. Xác định rõ lộ trình triển khai, làm rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị trong tỉnh trong quá trình tham gia xây dựng và vận hành khai thác hệ thống thư điện tử; hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Thông qua các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống thư điện tử; hệ thống gửi nhận văn bản và điều hành tỉnh Phú Thọ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế nhằm triển khai thành công trên địa bàn tỉnh.

Hải Hà - Sở TT&TT Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)