Công bố Quy hoạch BCVT, CNTT&TT tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND, ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1735/QĐ-UBND, ngày 01/08/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin – truyền thông tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng đến 2020, Hôm nay ngày 10/12/2008 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quy hoạch bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin – truyền thông tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng đến 2020 và Ra mắt Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) trực thuộc Sở TT&TT.


Thực hiện Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND, ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh và Quyết định số 1735/QĐ-UBND, ngày 01/08/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin – truyền thông tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng đến 2020, Hôm nay ngày 10/12/2008 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quy hoạch bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin – truyền thông tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng đến 2020 và Ra mắt Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) trực thuộc Sở TT&TT.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Bộ TT&TT có đồng chí Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Đình Bàng, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Quốc Vượng – Phó chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đồng chí Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Thái Nguyên và thị xã Sông Công.

Sau Lễ khai mạc Hội nghị đồng chí Vũ Quốc Thạnh - Giám đốc Sở TT&TT đã báo cáo tóm tắt quá trình lập Quy hoạch hoạch bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin - truyền thông tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng đến 2020. Đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đã phát biểu ý kiến, nêu lên tầm quan trọng của Quy hoạch và mong muốn Quy hoạch sẽ định hướng cho các doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ, giúp các doanh nghiệp xây dựng các Chiến lược kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như các doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành và tích cực phấn đấu để đạt được các mục tiêu đề ra trong Quy hoạch.

Thay mặt Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí đã nêu lên tầm quan trọng của ngành thông tin và truyền thông đặc biệt của lĩnh vực Công nghệ thông tin đối với tỉnh Thái Nguyên là lĩnh vực được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt. Đồng chí cũng yêu cầu các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT triển khai tốt, có hiệu quả và cụ thể hóa Quy hoạch nói trên bằng các Chương trình, Dự án; đặc biệt phải tham khảo, rút kinh nghiệm từ các địa phương đi trước để đưa ngành thông tin và truyền thông phát triển lên tâm cao mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, sớm đưa Thái Nguyên xứng đáng trở thành trung tâm của vùng trung du miền núi phía bắc theo Nghị quyết 37- NQ/TW của Bộ Chính trị trong đó có nội dung về phát triển Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế của vùng.

Đại diện Bộ TT&TT, đồng chí Nguyễn Thành Phúc-Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin đã phát biểu hoan nghênh những thành tích đạt được của ngành thông tin và truyền thông tỉnh Thái Nguyên (là một trong ít tỉnh triển khai tốt và sớm nhất cả nước các nội dung của Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg). Đồng chí cũng kiến nghị với Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh cần sớm ban hành các cơ chế, chính sách nhằm phát triển ngành thông tin và truyền thông và hiệu ứng lan tỏa đến các tỉnh trong vùng như: Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển thông tin và truyền thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; giành sự quan tâm, đầu tư thích đáng cho cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông; tạo điều kiện, cơ chế, chính sách thú hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin; đồng chí cũng hy vọng với những thành quả đã đạt được sẽ đưa Thái Nguyên trở thành mô hình điểm về ứng dụng công nghệ thông tin trong khu vực, sớm hình thành Chính phủ điện tử tại Thái Nguyên.

Tại buổi Lễ đồng chí Vũ Quốc Thạnh - Giám đốc Sở TT&TT thay mặt Sở TT&TT phát biểu cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ TT&TT và nhận nhiệm vụ được giao. Tiếp theo buổi Lễ đồng chí Nguyễn Văn Nhâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã công bố Quyết định thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Sở TT&TT và mời Lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Trung tâm ra mắt.

Hoàng Minh Chi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)