Thứ trưởng Lê Nam Thắng làm việc tại tỉnh Cà Mau

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chương trình công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), ngày 08/12/2008, đồng chí Lê Nam Thắng, Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT, Trưởng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Sở TT&TT tỉnh Cà Mau, các doanh nghiệp kinh doanh ngành bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin cùng các cơ quan báo, đài tại địa phương.


Thực hiện chương trình công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), ngày 08/12/2008, đồng chí Lê Nam Thắng, Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT, Trưởng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Sở TT&TT tỉnh Cà Mau, các doanh nghiệp kinh doanh ngành bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin cùng các cơ quan báo, đài tại địa phương.

Trong buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Sở TT&TT Cà Mau báo cáo tình hình hoạt động quản lý nhà nước ngành TT&TT tại địa phương và một số đề xuất, kiến nghị, Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng vui mừng những kết quả Sở đã thực hiện được thời gian qua và mong muốn lãnh đạo tỉnh cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới sự phát triển của Sở vì đây là Sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, là nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Thứ trưởng đề nghị Sở tiếp tục cũng cố cơ cấu tổ chức, tăng cường công tác đào tạo (kể cả đưa đi đào tạo và đào tạo tại chỗ), phát huy mọi nguồn lực sẳn có, tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí của ngành TT&TT trong tỉnh, phải đưa kế hoạch, quy hoạch ngành vào cuộc sống, đồng thời phải vận dụng tốt các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên vào tình hình thực tế tại địa phương.

Về phía Bộ TT&TT, Thứ trưởng cho biết lãnh đạo Bộ luôn sẳn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để khuyến khích các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ quan báo chí nhằm thúc đẩy ngành TT&TT ngày càng lớn mạnh, phục vụ tốt nhu cầu xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá của đất nước.

Lê Thanh Hải

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)