Hà Tĩnh: Tổng kết, đánh giá kết quả Ứng dụng và Phát triển CNTT năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 28/11, tại Tp. Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin (BCĐ CNTT) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn năm 2008, định hướng nhiệm vụ năm 2009. Dự hội nghị có Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông do GS. TS Lê Xuân Lan - Viện trưởng Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông dẫn đầu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Các đồng chí: Hà Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CNTT tỉnh; Nguyễn Đình Phú - Giám đốc Sở TT&TT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo CNTT chủ trì hội nghị.


Sáng 28/11, tại Tp. Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin (BCĐ CNTT) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn năm 2008, định hướng nhiệm vụ năm 2009. Dự hội nghị có Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông do GS. TS Lê Xuân Lan - Viện trưởng Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông dẫn đầu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Các đồng chí: Hà Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CNTT tỉnh; Nguyễn Đình Phú - Giám đốc Sở TT&TT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo CNTT chủ trì hội nghị.

Năm 2008, ngành CNTT Hà Tĩnh tiếp tục có những bước phát triển mới, công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN có nhiều chuyển biến tích cực, hàng loạt phần mềm được đưa vào ứng dụng hiệu quả, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính và quy trình tác nghiệp cho CBCC. Cơ sở hạ tầng đầu tư cho việc ứng dụng CNTT được tăng cường, mở rộng, hiện đại, các doanh nghiệp CNTT từng bước được mở rộng kinh doanh hiệu quả. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã triển khai đến các sở, ngành, huyện thị; mạng truyền dẫn đã được mở rộng khắp toàn tỉnh, hàng loạt tổng đài được mở rộng, nâng cấp hiện đại, cáp quang tiếp tục được mở rộng, toàn tỉnh hiện có 1.217km, Internet ADSL đã triển khai về đến thị trấn, thị tứ, Khu kinh tế, khu công nghiệp trong toàn tỉnh; 100% xã được phủ sóng thông tin di động sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân. Đến nay, Thuê bao điện thoại đạt 40 máy/100 dân; Internet băng rộng đạt 0,62 thuê bao/100 dân.

Năm 2009, Hà Tĩnh xác định là năm của CNTT, toàn tỉnh phấn đấu: xây dựng hệ thống đường truyền riêng cho các cơ quan nhà nước; 100% sở, ban, ngành, địa phương có mạng LAN thực hiện kết nối mạng diện rộng (WAN) của tỉnh; triển khai các cuộc họp của UBND tỉnh trên môi trường mạng; 50% văn bản phục vụ các cuộc họp được cung cấp dưới dạng văn bản điện tử; trên 25% văn bản thuộc các sở, ban, ngành, địa phương được lưu chuyển trên mạng; 100% cán bộ công chức có điều kiện khai thác thông tin trên internet; 100% sở, ban, ngành, địa phương có cán bộ chuyên trách về CNTT; đề ra được danh mục CSDL của ngành, địa phương; 100% cán bộ cấp tỉnh và 60% cán bộ cấp huyện, xã sử dụng thư điện tử và khai thác thông tin trên mạng phục vụ công việc...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những kết quả mà ngành CNTT tỉnh nhà đã đạt được, tuy nhiên bên cạnh đó đều thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, bất cập trong việc phát triển và ƯD CNTT trên địa bàn như: Nguồn nhân lực còn thiếu, cán bộ chuyên trách CNTT tại các sở, ngành, địa phương chưa có, nhận thức về ƯD CNTT trong một bộ phận lãnh đạo chưa cao, việc đầu tư cho ƯD&PT CNTT của tỉnh, của địa phương còn thấp, công nghiệp CNTT chưa hình thành, công tác QLNN có chuyển biến nhưng còn nhiều bất cập…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Lan đồng tình cao với kết quả và nhiệm vụ đặt ra trước mắt cho ngành CNTT Hà Tĩnh, đồng chí cũng đã gợi mở cho Hà Tĩnh một số giải pháp tạo cơ chế, chính sách thu hút, phát triển CNTT tỉnh nhà. Đồng chí khẳng định Bộ TT&TT, trực tiếp là Viện chiến lược TT&TT sẵn sàng hỗ trợ Hà Tĩnh trong công tác xây dựng chiến lược, chương trình hành động, quy hoạch, kế hoạch, đào tạo nhân lực … để năm 2009, Hà Tĩnh hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Văn Thạch cảm ơn và ghi nhận ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Xuân Lan và các đại biểu. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra, tốc độ phát triển CNTT cũng như tỷ lệ sử dụng CNTT còn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân cả nước; nguồn nhân lực còn thiếu; nhiều đơn vị, cá nhân còn xem nhẹ CNTT. Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu; quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ; tiếp tục bổ sung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, làm rõ lộ trình ứng dụng CNTT...; xây dựng các giải pháp nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ viễn thông, inernet, điện thoại...; cố gắng rút ngắn khoảng cách sử dụng CNTT của ta so với cả nước.

Cũng tại hội nghị, 9 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng dụng CNTT năm 2008 đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Văn Đức – Sở TT&TT Hà Tĩnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)