Tin hoạt động Sở TT&TT An Giang

(Mic.gov.vn) - 

* Chuẩn bị xây dựng Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang

* Kiểm tra hoạt động in, xuất bản trên địa bàn tỉnh


* Chuẩn bị xây dựng Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang
 
Thực hiện Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 26/5/2008 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh An Giang năm 2008; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về Kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư năm 2008 thuộc nguồn vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý và vốn thu từ xổ số kiến thiết; Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ đầu tư dự án “Xây dựng cổng thông tin điện tử của tỉnh và giải pháp tích hợp các cổng thông tin thành phần Văn phòng UBND tỉnh, các sở ban ngành và UBND huyện, thị, thành phố”.

Cổng Thông tin điện tử An Giang xây dựng với các mục tiêu:

- Quảng bá đến các doanh nhân, các cá nhân tìm kiếm cơ hội đầu tư trong và ngòai nước, về các tiềm năng, thế mạnh đầu tư về An Giang, các chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư và cơ hội làm giàu và phát triển tại An Giang.

- Giới thiệu các đặc trưng của An Giang về địa điểm đầu tư, sản phẩm và tiềm năng du lịch đặc thù của An giang, giới thiệu hình ảnh, con người An Giang.

- Là nơi giao tiếp trực tuyến trên môi trường mạng internet của các cơ quan hành chính nhà nước An Giang với người dân, doanh nghiệp và cộng đồng bên ngoài. Đây cũng là nơi thông tin đến người dân và doanh nghiệp các thủ tục hành chính công, thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến trên mạng. Tích hợp một số dịch vụ công cơ bản trực tuyến phục vụ cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Thông tin kịp thời đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các hoạt động trong tất cả các lĩnh vực như đầu tư, giáo dục, y tế, Thông tin và Truyền thông, giao thông, văn hóa, v.v… trên địa bàn tỉnh.

- Hình thành trung tâm lưu trữ dữ liệu cổng thông tin thành phần (hay websites) của tất cả các đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Là nơi giao tiếp và chia sẽ thông tin hữu hiệu không những cho người dân và doanh nghiệp mà còn thực hiện tốt việc giao tiếp giữa các cơ quan nhà nước với nhau.

- Cung cấp một số thông tin cần thiềt khác cho người dân và doanh nghiệp.

Với mục tiêu như thế, cổng thông tin điện tử An Giang sẽ là nơi giao tiếp hiệu quả giữa Chính quyền An Giang với các doanh nghiệp và công dân trong tỉnh nói riêng và các doanh nghiệp và công dân ngòai tỉnh và nước ngòai nói chung, góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính của tỉnh và đưa hình ảnh con người và quê hương An Giang đến với bạn bè trong và ngòai nước.

* Kiểm tra hoạt động in, xuất bản trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-STTTT ngày 26/ 9/2008 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động in, xuất bản phẩm, Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang vừa tiến hành kiểm tra hoạt động in, xuất bản trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nhìn chung, hoạt động in, xuất bản phẩm được thực hiện khá tốt theo các quy định của pháp luật về in, xuất bản phẩm. Tuy nhiên, Đoàn cũng đã chỉ ra những thiếu sót và yêu cầu các cơ sở phải khắc phục trong thời gian tới như: giấy phép hoạt động in của các cơ sở đã hết hạn sử dụng, vì vậy phải tiến hành làm thủ tục đăng ký xin cấp lại giấy phép với Sở Thông tin và Truyền thông, theo quy định tại Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ và Thông tư 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông. In, xuất bản phải nộp lưu chiểu theo quy định. Sổ đăng ký hợp đồng cần thể hiện rõ số giấy phép xuất bản hoặc Quyết định xuất bản phẩm hoặc số văn bản thẩm định, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền… Có một trường hợp in, xuất bản không có giấy phép, Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và đã chuyển toàn bộ hồ sơ để Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý.

NTH, Hoàng Vũ - Sở TT&TT An Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)