Bắc Giang: Triển khai Đề án xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính công tại huyện Yên Dũng

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính của UBND các cấp, ngày 17/10/2008, tại Bắc Giang, Công ty NetComAG và UBND huyện Yên Dũng đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng triển khai thực hiện Đề án với sự chứng kiến của đại diện Sở Thông tin&Truyền thông Bắc Giang và Cục ứng dụng Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Thông tin& Truyền thông.


Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính của UBND các cấp, ngày 17/10/2008, tại Bắc Giang, Công ty NetComAG và UBND huyện Yên Dũng đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng triển khai thực hiện Đề án với sự chứng kiến của đại diện Sở Thông tin&Truyền thông Bắc Giang và Cục ứng dụng Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Thông tin& Truyền thông.

Việc triển khai đề án là sự thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Cổng thông tin điện tử huyện Yên Dũng phục vụ cho việc giải quyết dịch vụ hành chính công cho phòng một cửa của UBND huyện, triển khai các dịch vụ công cho UBND cấp xã; xây dựng trang thông tin điện tử và nhiều ứng dụng khác...

Xây dựng cổng thông tin điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính công tại huyện Yên Dũng thành công hy vọng trở thành một điển hình về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu của chính quyền, doanh nghiệp và công dân.

Nguyệt Anh - Sở TT&TT Bắc Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)