Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các ngành về triển khai các dự án CNTT theo Quyết định số 43/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện kết luận của đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Thông báo số 317/TB-UBND ngày 7/10/2008 về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cổng thông tin điện tử và các dịch vụ công.


Thực hiện kết luận của đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Thông báo số 317/TB-UBND ngày 7/10/2008 về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cổng thông tin điện tử và các dịch vụ công.

Ngày 13/10/2008, Ban quản lý dự án Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã tổ chức buổi làm việc với các Sở, ngành liên quan gồm Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường và Công an tỉnh để công bố nội dung bản Thông báo, đồng thời giới thiệu các đơn vị tư vấn xây dựng dự án dịch vụ công cho các đơn vị.

Cho đến nay, đã hoàn thành xong công tác khảo sát phục vụ xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán dự án Cổng thông tin điện tử, các sở, ngành có dịch vụ công tích hợp lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh cũng đã tiến hành các thủ tục để lập báo cáo đầu tư xây dựng dịch vụ công cho đơn vị mình.

Để thực hiện thành công các dự án trên, hội nghị đã triển khai, phân công cán bộ thực hiện và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán các dự án: Thư điện tử, Cổng thông tin điện tử, Hệ thống giao ban điện tử. Riêng dự án Hệ thống quản lý văn bản và điều hành cần bổ sung thêm các luận cứ nên tạm thời thực hiện chậm hơn so với tiến độ. Các dự án đầu tư nói trên phải được thực hiện đúng các quy trình đã được quy định tại các văn bản quản lý nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, phải báo cáo các nội dung công việc do chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã thực hiện cho UBND tỉnh Nghệ An và Bộ TT&TT để kịp thời tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của cấp trên./.

Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)