Bình Định: Giao ban Báo chí Quý III-2008

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 15/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh quý III-2008. Tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện các cơ quan chỉ đạo, quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các báo tại Bình Định.


Chiều ngày 15/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh quý III-2008. Tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện các cơ quan chỉ đạo, quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú các báo tại Bình Định.

Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo đánh giá, nhận xét tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh trong quý III-2008, đại diện các cơ quan báo chí, các văn phòng đại diện một số báo đăng ký hoạt động tại Bình Định đã phát biểu, trao đổi nhiều ý kiến về những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về báo chí; trong đó Sở Thông tin và Truyền thông đã giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh. Đó là báo chí đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin kịp thời, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân. Các bản tin, tờ tin được củng cố và chấn chỉnh nên sai sót không đáng kể; đã dần thực hiện đúng quy định của pháp luật về loại hình tờ tin, bản tin, phản ánh tình hình hoạt động của ngành, đoàn thể để nâng cao tính thi đua và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cơ sở, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, nhất là nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản.

Tuy nhiên, tại cuộc giao ban, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã nhắc nhở một số bài báo đưa tin không chính xác, thiếu trung thực, gây dư luận không tốt trong xã hội; đăng lại một số tin bài của báo chí nước ngoài không phù hợp với dân trí địa phương; tình hình nộp lưu chiểu không thực hiện đầy đủ; việc quảng cáo không theo quy định hiện hành...

Phát biểu tại buổi Giao ban, Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhất trí với bản báo cáo đánh giá nhận xét của Sở Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo, lưu ý: để đưa hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ và đúng luật pháp, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, trong thời gian đến, Sở Thông tin và Truyền thông cần xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành quy hoạch mạng lưới báo chí giai đoạn 2009-2015; đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, xử lý những mặt còn tồn tại, yếu kém trên lĩnh vực báo chí.

CK – Sở TT&TT Bình Định

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)