Hội nghị quản lý nhà nước về CNTT tỉnh Điện Biên năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 07 – 09/10/2008, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Quản lý nhà nước về CNTT tỉnh Điện Biên năm 2008. Tham dự Hội nghị có đ/c Hoàng Văn Nhân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Chu Xuân Trường - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Ứng dụng và phát triển CNTT - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đ/c Phạm Văn Hải - Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT - Bộ Thông tin và Truyền thông; Thành viên BCĐ Ứng dụng CNTT tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thị, xã, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin, Cán bộ chuyên trách về CNTT của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Từ ngày 07 – 09/10/2008, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Quản lý nhà nước về CNTT tỉnh Điện Biên năm 2008. Tham dự Hội nghị có đ/c Hoàng Văn Nhân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Chu Xuân Trường - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Ứng dụng và phát triển CNTT - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đ/c Phạm Văn Hải - Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT - Bộ Thông tin và Truyền thông; Thành viên BCĐ Ứng dụng CNTT tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thị, xã, thành phố; Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin, Cán bộ chuyên trách về CNTT của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Hoàng Văn Nhân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới phải đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT tại cơ quan, đơn vị mình, cụ thể: 1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về ứng dụng và phát triển CNTT; 2. Tăng cường việc ứng dụng CNTT trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan, đơn vị; cải cách thủ tục hành chính; 3. Hàng năm dành một khoản ngân sách thỏa đáng chi cho ứng dụng CNTT; 4. Quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT, bố trí cán bộ chuyên trách về CNTT tại đơn vị mình…

Tại Hội nghị, Cục Ứng dụng CNTT đã trình bày các chuyên đề về Chính phủ điện tử, nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử; Dự thảo Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010; các vấn đề về Quản lý dự án đầu tư CNTT. Sở Thông tin và Truyền thông trình bày Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong Cơ quan nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2009-2010.

Tiếp theo Hội nghị là lớp Tập huấn Quản lý nhà nước về CNTT do UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Đối tượng tham gia lớp tập huấn là các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo phòng Văn hóa thông tin, Cán bộ chuyên trách về CNTT của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thông qua lớp Tập huấn, các Báo cáo viên Sở Thông tin và Truyền thông đã cung cấp cho học viên những kiến thức QLNN về CNTT gồm: các văn bản pháp luật chuyên ngành, các chuyên đề về quản lý đầu tư CNTT, An toàn thông tin, Đào tạo nguồn nhân lực CNTT, …

Sở TT&TT Điện Biên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)