Sở TT&TT Nam Định: Bàn giao phần mềm cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn

(Mic.gov.vn) - 

Trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 10 năm 2008, Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định đã tổ chức Hội nghị bàn giao và tập huấn cài đặt, sử dụng phần mềm Microsoft Office Standard 2003, 2007 và các phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan nhà nước theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho các cơ quan nhà nước của tỉnh.


Trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 10 năm 2008, Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định đã tổ chức Hội nghị bàn giao và tập huấn cài đặt, sử dụng phần mềm Microsoft Office Standard 2003, 2007 và các phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan nhà nước theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông cho các cơ quan nhà nước của tỉnh.

Đến dự hội nghị và tham gia tập huấn có đại diện của 27 sở, ban ngành và đại diện Văn phòng, phòng Văn hoá - Thông tin 10 huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các sản phẩm chuyển giao và tập huấn cài đặt, sử dụng gồm có: Phần mềm Microsoft Office Standard 2003, Phần mềm Microsoft Office Standard 2007, Các phần mềm mã nguồn mở: OpenOffice, Unikey, FireFox, Mozilla thunderbird.

Các học viên đã được trang bị đầy đủ kiến thức để có thể triển khai cài đặt và sử dụng tại cơ quan đơn vị mình. Sau hội nghị này, theo đề nghị của các phòng Văn hoá và Thông tin huyện/thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các phòng Văn hoá và Thông tin tiếp tục triển khai cài đặt và sử dụng cho các cơ quan nhà nước cấp huyện, xã trên địa bàn.

Sở TT&TT Nam Định

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)