Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý III Và triển khai công tác Quý IV năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 10/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Quý III và triển khai công tác Quý IV năm 2008. Đến dự hội nghị có lãnh đạo các doanh nghiệp BCVT, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị, thành.


Ngày 10/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Quý III và triển khai công tác Quý IV năm 2008. Đến dự hội nghị có lãnh đạo các doanh nghiệp BCVT, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị, thành.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở đánh giá tình hình hoạt động quản lý nhà nước trong Quý III, các đại biểu đã tham gia thảo luận và góp ý, đề xuất những kế hoạch, giải pháp thiết thực nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Tại Hội nghị này các Phòng Văn hóa và Thông tin đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý nhà nước về lĩnh vực mới này. Về phía Sở sẽ nhanh chóng hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển BCVT và CNTT tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và Đề án Cổng thông tin điện tử của tỉnh; thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Yên - Giám đốc Sở TT&TT đã động viên các đơn vị rà soát công việc theo kế hoạch, giải quyết xong các dự án đồng thời phát động đợt thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2008 theo tinh thần Chỉ thị của Bộ Thông tin và Truyền thông./.

Kim Thanh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)