Kiểm tra các cơ sở phát hành và cho thuê truyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện theo chỉ đạo tại công văn số 812/TTra ngày 25/9/2008 của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra hoạt động phát hành truyện tranh có nội dung vi phạm tại Điều 10 Luật Xuất bản; từ ngày 06/10/2008 đến ngày 10/10/2008 Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng PA 25 Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 5 chi nhánh của các công ty phát hành sách và 14 điểm cho thuê truyện.


Thực hiện theo chỉ đạo tại công văn số 812/TTra ngày 25/9/2008 của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra hoạt động phát hành truyện tranh có nội dung vi phạm tại Điều 10 Luật Xuất bản; từ ngày 06/10/2008 đến ngày 10/10/2008 Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng PA 25 Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 5 chi nhánh của các công ty phát hành sách và 14 điểm cho thuê truyện.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã phát hiện có 9 cơ sở cho thuê truyện vi phạm, sử dụng truyện tranh thiếu nhi có hình ảnh khiêu dâm đồi trụy để cho các em học sinh thuê với giá 500 đồng/ngày/quyển,. Đoàn đã tiến hành lập biên bản và thu giữ số truyện tranh có nội dung vi phạm như đã nêu trên, cụ thể như sau: Truyện tranh Ichigo Kỷ niệm xanh: 07 bộ ( 56 cuốn), Truyện tranh Mặt trời bé con: 03 bộ ( 21 cuốn), Truyện tranh Hội học sinh: 02 bộ ( 22 cuốn), Truyện tranh Change Tam nữ hiệp: 02 bộ ( 12 cuốn), Truyện tranh Nụ hôn đầu: 01 cuốn.

Hiện Thanh tra Sở đang tiến hành các thủ tục để xử lý theo qui định.

Thanh tra Sở TT&TT Thừa Thiên Huế

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)