Lâm Đồng: Quán triệt Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về ứng dụng CNTT

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 07/10/2008, tại TP.Đà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 16 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020. Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng và phó các sở, ban, ngành và đoàn thể, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh đã về dự.


Ngày 07/10/2008, tại TP.Đà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 16 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2008-2010 và định hướng đến năm 2020. Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng và phó các sở, ban, ngành và đoàn thể, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh đã về dự.

Mục tiêu của Nghị quyết này là: Đến năm 2010, Lâm Đồng sẽ phấn đấu trở thành một trong những tỉnh đạt trình độ khá về phát triển cơ sở hạ tầng CNTT với tốc độ cao, dung lượng lớn, băng thông rộng theo hướng đa dịch vụ, hội tụ công nghệ; xây dựng thành công một số hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp và chuyên ngành quan trọng. Đến hết năm 2008, các cuộc họp của UBND tỉnh với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện được thực hiện trên môi trường mạng, sau đó tiến tới họp trực tuyến với cấp xã. Đến năm 2010, đảm bảo trên 90% (năm 2009 là 60%) thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi, giao dịch giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp phải được đưa lên cổng thông tin điện tử; đảm bảo tỷ lệ đạt trên 80% cán bộ công chức của tỉnh sử dụng thư điện tử và khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho công việc, giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy. Xây dựng hệ thống các dịch vụ hành chính công điện tử tại từng cơ quan để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp qua mạng. Đến năm 2010, triển khai được trên 50% dịch vụ hành chính công cấp độ 2 và ít nhất 3 dịch vụ hành chính công cấp độ 3 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đến năm 2015, về cơ bản chuyển từ nền hành chính công hiện nay sang mô hình nền hành chính công điện tử và định hướng đến năm 2020, hầu hết các dịch vụ hành chính công được triển khai trực tuyến trên cổng thông tin điện tử. Tỉnh sẽ xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi và dành quỹ đất có vị trí thuận lợi để quy hoạch và kêu gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước xây dựng một Khu công viên phần mềm tập trung tại thành phố Đà Lạt để sản xuất, gia công phần mềm, nội dung số và đào tạo chuyên gia CNTT nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của địa phương và hướng tới xuất khẩu phần mềm...

Từ nay đến năm 2010, hàng năm tỉnh sẽ bố trí khoảng 1% trong tổng ngân sách chi đầu tư phát triển dành cho sự nghiệp phát triển và ứng dụng CNTT, đồng thời giao cho Sở TT&TT quản lý, điều phối thực hiện. Nếu hàng năm cần nhu cầu vốn lớn hơn cho đầu tư ứng dụng và phát triển CNTT thì phải có dự án được UBND tỉnh phê duyệt. Sau năm 2010 tùy theo điều kiện, tình hình cụ thể UBND tỉnh sẽ có điều chỉnh phù hợp.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)