Quý IV/2008: Lâm Đồng sẽ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến

(Mic.gov.vn) - 

Trong quý 3/2008 Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng đã giải quyết cấp 23 giấy phép các loại và tổ chức 3 cuộc họp giao ban báo chí – trong đó có 01 cuộc họp giao ban chuyên đề. Website của Sở (http://www.ict-lamdong.gov.vn/) vẫn luôn được cập nhật thông tin và duy trì hoạt động thường xuyên. Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông, Sở Tài chính tổ chức 12 lớp bồi dưỡng nâng cao khả năng ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành cho CBCC ngành tài chính trong tỉnh với gần 300 học viên tham dự.


Trong quý 3/2008 Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng đã giải quyết cấp 23 giấy phép các loại và tổ chức 3 cuộc họp giao ban báo chí – trong đó có 01 cuộc họp giao ban chuyên đề. Website của Sở (http://www.ict-lamdong.gov.vn/) vẫn luôn được cập nhật thông tin và duy trì hoạt động thường xuyên. Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông, Sở Tài chính tổ chức 12 lớp bồi dưỡng nâng cao khả năng ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành cho CBCC ngành tài chính trong tỉnh với gần 300 học viên tham dự.

Cũng trong thời gian qua, Sở TT&TT Lâm Đồng đã tổ chức thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát theo chỉ đạo của Thanh tra Bộ TT&TT v/v thanh tra diện rộng dịch vụ chuyển phát và các đại lý Bưu điện. Qua đó đã chấn chỉnh các doanh nghiệp đảm bảo hoạt động theo đúng pháp lệnh Bưu chính Viễn thông.

Ngoài ra, mặc dù giá cả tiêu dùng hiện nay liên tục tăng cao nhưng các doanh nghiệp BCVT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển mạng lưới, đẩy mạnh công tác quảng bá và hạ giá cước sử dụng dịch vụ viễn thông nhằm thu hút khách hàng để phát triển thuê bao và tăng doanh thu. Quý III phát triển mới 101.588 máy điện thoại, nâng tổng số máy trên mạng của tỉnh hiện có lên 1.007.491 máy (cả cố định và di động) với mật độ đạt 83 máy/100 dân.

3 tháng còn lại của năm 2008, Sở TT&TT Lâm Đồng sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT&CNTT đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhu cầu của nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Xây dựng đề cương điều chỉnh quy hoạch phát thanh truyền hình tỉnh giai đoạn đến 2015 và định hướng đến 2020; Làm việc với Microsoft Việt Nam thống nhất các nội dung hợp tác về ứng dụng CNTT và xây dựng Cổng thông tin điện tử của tỉnh… Hoàn chỉnh đề án thành lập Trung tâm quản lý, điều hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng trình UBND tỉnh phê duyệt...

Trần Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)