Quảng Nam tập huấn Quản lý nhà nước lĩnh vực TT&TT cho cấp huyện

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 02/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Nam đã tổ chức tập huấn Quản lý nhà nước (QLNN) lĩnh vực TT&TT cho các huyện. Thành phần tham gia khóa tập huấn gồm Phó chủ tịch huyện, chánh văn phòng UBND huyện, Lãnh đạo và chuyên viên phòng văn hóa thông tin. 


Ngày 02/10/2008, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Nam đã tổ chức tập huấn Quản lý nhà nước (QLNN) lĩnh vực TT&TT cho các huyện. Thành phần tham gia khóa tập huấn gồm Phó chủ tịch huyện, chánh văn phòng UBND huyện, Lãnh đạo và chuyên viên phòng văn hóa thông tin.

Thông qua buổi tập huấn, các báo cáo viên (trưởng các phòng chức năng của Sở) đã cung cấp cho học viên những kiến thức QLNN về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, báo chí xuất bản, công tác thanh tra, công nghệ thông tin, bao gồm: những văn bản pháp luật chuyên ngành, các kiến thức chuyên ngành cơ bản, các biện pháp quản lý ở cấp huyện trong lĩnh vực TT&TT.

Cũng thông qua khóa tập huấn, các học viên đã trao đổi, thảo luận những vướng mắc trong công tác quản lý ở địa phương, chủ yếu là các ý kiến về các trạm BTS, về biên chế, về thanh tra, xử phạt. Thông tư liên tịch 03 đã quy định các chức năng nhiệm vụ của phòng Văn hóa thông tin, tuy nhiên về công việc thì chưa có sự hướng dẫn cụ thể. Thay mặt lãnh đạo Sở TT&TT, Giám đốc Sở TT&TT Quảng Nam ông Nguyễn Anh Cả đã tiếp thu ý kiến và giải đáp những thắc mắc. Sau đó, Sở sẽ nhanh chóng tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế của phòng văn hóa thông tin.

Ngọc Quyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)