Công tác tuyên truyền, quản lý báo chí, xuất bản trong 9 tháng đầu năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 30/9/2008, tại Cao Bằng, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo Cao Bằng tổ chức họp giao ban báo chí thường kỳ. Tham dự có: Lãnh đạo và chuyên viên: Sở Thông tin - Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Cao Bằng, Hội Nhà báo tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Cao Bằng, Đại diện trang Web trung tâm Khoa học Công nghệ, Tạp san Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đại diện Văn phòng UBND tỉnh cùng các phóng viên báo chí.


Ngày 30/9/2008, tại Cao Bằng, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo Cao Bằng tổ chức họp giao ban báo chí thường kỳ. Tham dự có: Lãnh đạo và chuyên viên: Sở Thông tin - Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Cao Bằng, Hội Nhà báo tỉnh, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Cao Bằng, Đại diện trang Web trung tâm Khoa học Công nghệ, Tạp san Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đại diện Văn phòng UBND tỉnh cùng các phóng viên báo chí.

Tại buổi giao ban, các đại biểu đã nghe đồng chí Hà Hữu Huyền Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông trình bày dự thảo Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm và định hướng một số nội dung tuyên truyền chủ yếu của quý IV năm 2008. Sau đó, các đại biểu đã tham gia ý kiến, thảo luận và thống nhất như sau:

- Trong 9 tháng đầu năm 2008, dưới sự lãnh đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo TW, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; đặc biệt tập trung tuyên truyền phục vụ các sự kiện lớn; Xây dựng một số chuyên mục, chuyên trang, đổi mới phát sóng các thứ tiếng tạo điều kiện cho đồng bào vùng sâu, vùng xa theo dõi nghe nhìn và tiếp cận thông tin.

- Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế như, phản ánh chưa theo sát được tình hình, tin phản ánh chưa sâu, rộng còn đơn điệu, tính thông tin về sự phản ánh ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa còn ít, nhiều thông tin tập trung ở vùng đồng và các hội họp; nguyên nhân do số lượng phóng viên ít, địa bàn rộng, chế độ công tác phí chưa đảm bảo. Do vậy việc đi đến nắm bắt thông tin tại các địa bàn vùng xâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn.

- Công tác xuất bản vẫn được quản lý tốt nhất là các cơ sở in ấn, phô tô tư nhân, các xưởng in tư nhân chưa quản lý được.

- Tình hình quảng cáo trên báo chí và văn bản phẩm được thực hiện theo đúng quy định.

- Các cơ quan báo chí đề nghị: Nhiều vụ nổi cộm cực do báo, đài nêu lên không được trả lời và xem xét xử lý…

Trong cuộc giao ban này, các đại biểu cũng đã bàn sâu về vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin cho báo chí, sự phối hợp, hợp tác của các cơ quan báo chí. Đại biểu các cơ quan báo chí tham dự đã ghi nhận những khó khăn, thuận lợi trong công tác hoạt động báo chí đặc biệt là chia sẻ những khó khăn về cơ sở vật chất, chế độ chi trả nhuận bút theo đúng quy định cho các phóng viên và các công tác viên các huyện, thị. Mong muốn các cơ quan trong tỉnh hợp tác cùng phát triển.

Kết luận buổi giao ban, cơ quan chủ trì cuộc họp đã tiếp thu các ý kiến và báo cáo lên UBND tỉnh. Sau đó định hướng một số vấn đề lớn của đất nước, của tỉnh mà báo chí của tỉnh ta cần tuyên truyền trong quý IV năm 2008 và yêu cầu các cơ quan báo chí trong tỉnh ta phải luôn đảm bảo tính chính xác, chuẩn mực, dễ hiểu, đại chúng để công chúng tiếp cận được. Nhìn chung thời gian qua các cơ quan báo chí đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền và đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng chuyên môn trong công tác tuyên truyền đã xây dựng được nhiều chuyên mục, chuyên trang gây được sự chú ý của người đọc, người xem./.

Hà Thiêm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)