Hoạt động của sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 29/9/2008, tại hội trường Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên (Sở TT&TT) đã tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp BCVT để triển khai các nội dung: Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh (PCLB-TKCN) năm 2008; một số nội dung về công tác chuyên môn. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở TT&TT, lãnh đạo các doanh nghiệp BVCT và các thành viên trong Ban bảo đảm thông tin liên lạc.


Sáng ngày 29/9/2008, tại hội trường Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên (Sở TT&TT) đã tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp BCVT để triển khai các nội dung: Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh (PCLB-TKCN) năm 2008; một số nội dung về công tác chuyên môn. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở TT&TT, lãnh đạo các doanh nghiệp BVCT và các thành viên trong Ban bảo đảm thông tin liên lạc.

Sau khi nghe các thành viên dự họp trao đổi, đ/c Lê Thanh Nhanh, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban đảm bảo thông tin liên lạc kết luận:

Đối với công tác đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa bão: Yêu cầu các doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt các phương án PCLB của từng đơn vị; Các doanh nghiệp cần có phương án cụ thể với: các huyện, thành phố, các ngành Điện lực, Đường sắt, Đường bộ, Công An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh để hổ trợ khi cần thiết; Bưu điện tỉnh tổ chức lắp đặt hệ thống vô tuyến điện trên các xe chuyên dùng Bưu chính các tuyến đường thư cấp II, đảm bảo liên lạc về Bưu điện tỉnh và các Bưu điện huyện; Có thể dùng dịch vụ FAX để kịp thời chuyển tải thông tin (qua các Điểm Bưu điện Văn hóa xã) để phục vụ UBND các xã trong vùng ngập lụt; Giao Viễn thông Phú Yên và Trung tâm Kỹ thuật Viettel Phú Yên tổ chức khảo sát, xác định một số điểm kết nối dự phòng khi một trong hai mạng bị mất thông tin liên lạc, chú ý các trạm viễn thông nằm các khu vực dễ bị ngập, khu vực bị chia cắt bỡi sông, suối, những địa bàn dễ ách tắt đường bộ, tổ chức diễn tập thử việc kết nối ít nhất là một nơi để rút kinh nghiệm chung.

Đồng thời các thành viên cũng kiến nghị Ban chỉ huy PCLB-TKCN của tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ: điều phối phương tiện ca nô hoặc xuồng máy có công suất lớn để vận chuyển con người và thiết bị ứng cứu thông tin đối với những vùng bị ngập sâu bị chia cắt.

Đối với công tác báo cáo nghiệp vụ: Qua một thời gian triển khai thực hiện Quyết định số 1141/QĐ-BBCVT về việc ban hành tạm thời chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với các doanh nghiệp BCVT và CNTT, đa số các doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, tuy nhiên vẫn còn doanh nghiệp chấp hành không nghiêm túc, gây khó khăn, thiếu sự thống nhất cho việc lập báo cáo của Sở. Để các Doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh, từ ngày 01/10/2008 Sở TT&TT Phú Yên sẽ áp dụng Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08/7/2004 của Chính Phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện” đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động BCVT vi phạm về chế độ báo cáo.

Đối với công tác quản lý thuê bao di động trả trước: trong quý IV/2008 Sở TT&TT sẽ tổ chức thanh kiểm tra diện rộng đối với các doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Sở TT&TT đề nghị các doanh nghiệp chỉ đạo hệ thống chi nhánh, đại lý, cửa hàng của mình chuẩn bị, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

Nguyễn Xuân Dung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)