Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau: bàn giao phần mềm văn phòng cho các đơn vị trong tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau, sáng ngày 30/9/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau khai giảng lớp tập huấn, bàn giao phần mềm văn phòng của Microsoft cho các đơn vị quản lý nhà nước trong tỉnh.


Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau, sáng ngày 30/9/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau khai giảng lớp tập huấn, bàn giao phần mềm văn phòng của Microsoft cho các đơn vị quản lý nhà nước trong tỉnh.

Thời gian tập huấn 1 ngày, tổng số 30 đơn vị đã được triển khai các nội dung như: giới thiệu về bản quyền phần mềm của Microsoft; hướng dẫn cài đặt Office 2003, Office 2007; hướng dẫn đăng ký học trực tuyến; cuối cùng là khâu bàn giao sản phẩm (đĩa cài đặt, sách hướng dẫn, mã khóa).

Qua lớp tập huấn này, các đơn vị có thể tự cài đặt các phần mềm văn phòng của Microsoft có bản quyền do Chính phủ Việt Nam đã thỏa thuận mua lại của Microsoft. Góp phần thực hiện thành công Chỉ thị 58-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện tốt các cam kết về bản quyền và sở hữu trí tuệ mà Việt Nam đã ký kết khi tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Lê Thanh Hải

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)