Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh thực hiện công tác đỡ đầu đơn vị xã, phường trong tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện thông báo số 91-TB/TU ngày 29/11/2006 của Thường trực Tỉnh ủy về việc phân công ngành tỉnh đỡ đầu đơn vị xã, phường; công văn chỉ đạo số 78-CV/TU ngày 21/12/2006 của Thường trực Tỉnh ủy về việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác đỡ đầu đơn vị xã, phường, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh đã xây dựng kế hoạch và ký kết phối hợp với xã Long Toàn, Huyện Duyên Hải – Trà Vinh.


Thực hiện thông báo số 91-TB/TU ngày 29/11/2006 của Thường trực Tỉnh ủy về việc phân công ngành tỉnh đỡ đầu đơn vị xã, phường; công văn chỉ đạo số 78-CV/TU ngày 21/12/2006 của Thường trực Tỉnh ủy về việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác đỡ đầu đơn vị xã, phường, Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh đã xây dựng kế hoạch và ký kết phối hợp với xã Long Toàn, Huyện Duyên Hải – Trà Vinh. Trong thực hiện kế hoạch này giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Đảng ủy - UBND xã Long Toàn gồm những nội dung cơ bản như: Bồi dưỡng, cập nhật từng bước đáp ứng yêu cầu tin học hóa hệ thống quản lý hành chính nhà nước trong hoạt động của bộ máy giúp việc cho Đảng uỷ - UBND xã, phổ biến kiến thức tin học cho cán bộ, công chức (CBCC) của xã, phối hợp trong việc đóng góp ý kiến, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của CBCC và của nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuẩn hóa; xây dựng kế hoạch về công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn xã, phối hợp đề ra chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đề ra các giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2006, 2007 Sở cũng có nhiều hoạt động ủng hộ cho xã như: vận động các doanh nghiệp tặng quà tết cho bà con nghèo, tổ chức tết Trung thu cho các cháu học sinh ở các trường Tiểu học, trong tháng 9/2008 Sở Thông tin và Truyền thông đã tặng hơn 1.000 quyển tập cho xã để tặng cho học sinh nghèo nhân đầu năm học mới.

Đặc biệt vào ngày 23 tháng 09 năm 2008 Sở Thông tin và Truyền thông vận động tổ chức doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ vật tư, thiết bị trạm truyền thanh tặng cho xã Long Toàn với tổng trị giá trên 20 triệu đồng . Công tác này cũng đã góp phần cùng với xã , đưa những thông tin, những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến người dân, đặc biệt là bà con vùng nông thôn sâu, vùng xa, triển khai thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã nói riêng và Huyện Duyên Hải nói chung.

Nguyễn Văn Tư

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)