Thị xã Hưng Yên: Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh Internet, trò chơi điện tử

(Mic.gov.vn) - 

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Hưng Yên hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử phát triển khá nhanh. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh còn kém và chưa được thực hiện nghiêm túc. Nhằm tăng cường công tác quản lý về hoạt động này, ngày 26.9, Phòng Văn hoá - Thông tin thị xã Hưng Yên đã phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức tập huấn về công tác quản lý hoạt động kinh doanh Internet, trò chơi điện tử cho các chủ đại lý Internet trên địa bàn thị xã.


Hiện nay, trên địa bàn thị xã Hưng Yên hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử phát triển khá nhanh. Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh còn kém và chưa được thực hiện nghiêm túc. Nhằm tăng cường công tác quản lý về hoạt động này, ngày 26.9, Phòng Văn hoá - Thông tin thị xã Hưng Yên đã phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức tập huấn về công tác quản lý hoạt động kinh doanh Internet, trò chơi điện tử cho các chủ đại lý Internet trên địa bàn thị xã.

Tại buổi tập huấn, Sở thông tin - Truyền thông đã phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động này để giúp các chủ đại lý kinh doanh nắm vững như: Một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với đại lý Internet; Quy định quyền và nghĩa vụ của các đại lý Internet trong quá trình kinh doanh…cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Buổi tập huấn góp phần nâng cao nhận thức của các đại lý, giúp các đại lý nắm rõ các quy định của nhà nước về lĩnh vực kinh doanh của mình, để từ đó luôn chấp hành và thực hiện nghiêm túc.

Sở TT&TT Hưng Yên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)