Sở TT&TT Trà Vinh: Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Quyết định số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẩn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ngày 25/9/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn công tác Nhà nước về Thông tin và Truyền thông, có hơn 20 CBCC là đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và Công ty Cổ phần Văn hóa tổng hợp tham dự.


Thực hiện Quyết định số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẩn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ngày 25/9/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn công tác Nhà nước về Thông tin và Truyền thông, có hơn 20 CBCC là đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã và Công ty Cổ phần Văn hóa tổng hợp tham dự.

Lớp tập huấn lần này nhằm trang bị những kiến thức về quản lý nhà nướctrong lĩnh vựcbưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bảncho đội ngũcán bộ làm công tác quản lýchuyên ngành thông tin và truyền thông của các huyện, thị xã trong tỉnh. Nhân dịp này, Ban giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũngtriển khai kế hoạch, định mức cung ứng dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh, kế hoạch ứng dụng CNTT củatỉnhnăm 2009, Kế hoạch ứng dụng công nghiệp CNTT giai đoạn 2009-2010 theo quyết định của UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành, triển khai việc tăng cường thực hiện các quy định pháp luật về xuất bản theo chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong hội nghị tập huấn này, Ban giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã dành thời gian trao đổi, thảo luận một số vấn đề còn vướng mắc trong hoạt động chuyên môn của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã trong thời gian qua. Nhiều ý kiến đại biểu phát biểu quan tâm đến nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông ở cấp huyện là còn mới mẻ, lực lượng cán bộ vừa thiếu lại vừa hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ; việc triển khai công tác quản lý Nhà nước chuyên ngành ở địa phương còn nhiều khó khăn, v.v.… Vì vậy cần có sự hỗ trợ tích cực về chuyên môn của Sở TT&TT; tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ, cán bộ làm công tác thông tin - truyền thông cấp huyện và cơ sở; bổ sung kịp thời các văn bản hướng dẫn chuyên ngành để cấp huyện cập nhật, nghiên cứu giúp công tác quản lý lĩnh vực thông tin và truyền thông ở địa phương được thuận lợi hơn.

Mỹ Hạnh – Sở TT&TT Trà Vinh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)