Sở TT&TT Phú Thọ: Khai giảng lớp Quản trị mạng cơ sở

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 22-9-2008, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tổ chức lớp học Quản trị mạng cơ sở cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của 22 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức lớp quản trị mạng cơ bản cho cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh là thiết thực nhằm nâng cao trình độ quản trị mạng, xây dựng đội ngũ chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan, đồng thời giúp các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác.


Ngày 22-9-2008, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tổ chức lớp học Quản trị mạng cơ sở cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của 22 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức lớp quản trị mạng cơ bản cho cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh là thiết thực nhằm nâng cao trình độ quản trị mạng, xây dựng đội ngũ chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan, đồng thời giúp các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác.

Được tổ chức từ ngày 22-9 đến ngày 26-9-2008, chương trình tập trung đào tạo 5 phần cơ bản: Làm quen với hệ điều hành; tổng quan về mạng máy tính; an toàn thông tin cho mạng máy tính; xây dựng hệ thống Client Server; mạng Internet và xây dựng hệ thống mail server offline. Các học viên sẽ được học trực tiếp trên máy tính.

Hương Giang - Sở TT&TT Phú Thọ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)