Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận làm việc với Sở Thông tin Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 
Chiều ngày 17/6/2008, đồng chí Hoàng Thịt Út Lan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông. Cùng tham dự có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng các Phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông.
 

Chiều ngày 17/6/2008, đồng chí Hoàng Thịt Út Lan, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông.  Cùng tham dự có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng các Phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng kế hoạch trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là triển khai việc thành lập Sở mới, tiếp nhận và triển khai thông suốt công tác quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản theo Nghị định 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quan tâm giải quyết một số vấn đề về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, kinh phí, công tác tổ chức nhân sự nhằm tạo thuận lợi cho Sở thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh và lãnh đạo các Sở Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng đã phát biểu nêu các khó khăn của Sở Thông tin và Truyền thông và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên xử lý các đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, quan tâm tạo thuận lợi cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Thị Út Lan đã đánh giá cao tinh thần nỗ lực, đoàn kết của lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức của Sở, tiếp nhận công việc mới đưa vào hoạt ổn định, không để gián đoạn.

Giải quyết các đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông như sau:

+ Tiếp tục cho Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng trụ sở làm việc trong năm 2008. Giao Sở Xây dựng xác định địa điểm mới ở vị trí và điều kiện thuận lợi nhất, không phải giải tỏa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

+ Sở Tài chính sớm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung kinh phí theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông để Sở mua sắm phương tiện làm việc và có đủ kinh phí phục vụ công tác.

+ Công tác tổ chức bộ máy: Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ căn cứ Thông tư Liên tịch của Liên Bộ Thông tin và Truyền thông-Bộ Nội vụ để khẩn trương trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cho Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, thành phố. Đồng ý cho Sở chủ động sơ tuyển cán bộ chuyên môn của Sở, làm thủ tục trình Sở Nội vụ xem xét theo quy định.

+ Công tác quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản: Sở có trách nhiệm hướng dẫn về quy trình, thủ tục và cấp Giấy phép xuất bản theo quy định của pháp luật. Bảo đảm chặt chẽ, nhanh chóng, thuận lợi cho các đơn vị có nhu cầu.

Tri Long

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)