Tin hoạt động của sở TT&TT tỉnh Lào Cai

(Mic.gov.vn) - 
*Triển khai Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BTTTT-BXD
* Thanh tra đột xuất hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet

* Triển khai Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BTTTT-BXD

Vừa qua, sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với sở Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư liên bộ số 01/2007/TTLT/BTTTT-BXD, ngày 10/12/2007 về việc hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các toà nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng.

Theo đó, văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý tòa nhà, người sử dụng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát; dịch vụ điện thoại cố định, dịch vụ Internet, dịch vụ truyền hình nghiêm túc thực hiện các quy định trong Thông tư. Ngoài ra cần lưu ý thực hiện các nội dung sau: Khuyến khích các chủ đầu tư đầu tư một cách đồng bộ về hệ thống thùng thư bưu chính, mạng cáp điện thoại cố định, cáp Internet, cáp truyền hình trong tòa nhà nhằm nâng cao công năng của tòa nhà; hạn chế việc gây lãng phí, ảnh hưởng tới mỹ quan, chất lượng công trình do phải phá, dỡ, cải tạo để nắp đặt các thiết bị trên; Ngoài việc thẩm định theo quy định chuyên ngành của Sở Xây dựng, để đảm bảo chất lượng hệ thống thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định, cáp Internet, cáp truyền hình trong tòa nhà; các chủ đầu tư phải xin ý kiến thẩm định đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành của Sở Thông tin & Truyền thông; Việc lắp đặt thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định, cáp truyền hình phải thực hiện đúng nguyên tắc quy định tại Khoản 1,2,3 Mục II trong Thông tư.

Về kích thước, màu sắc, vật liệu thùng thư bưu chính lắp đặt trong tòa nhà văn bản hướng dẫn yêu cầu kiểu dáng thiết kế, kích thước thùng thư bưu chính theo quy định chi tiết trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 31/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/5/2008 của Bộ TT&TT; Màu sắc thùng thư phải hài hòa với màu sắc của tòa nhà; Vật liệu sử dụng làm thùng thư phải đáp ứng yêu cầu bền chắc nhằm hạn chế việc cậy phá, chống cháy để sử dụng được lâu dài.

* Thanh tra đột xuất hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai, ngày 10/6/2008, Thanh tra sở Thông tin & Truyền thông phối hợp cùng phòng PA 25 – Công an tỉnh và phòng Văn hoá & Thông tin huyện Bảo Yên thực hiện kiểm tra đột xuất các đại lý Internet công cộng trên địa bàn thị trấn Phố Ràng - huyện Bảo Yên.

Thị trấn Phố Ràng hiện có 08 đại lý Internet công cộng, trong đó có 06 đại lý đang hoạt động, 01 đại lý đang tạm dừng hoạt động và 01 đại lý xin thanh lý hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ. Qua kiểm tra 06 đại lý đang hoạt động kinh doanh, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 đại lý. Các đại lý trên chủ yếu vi phạm các quy định sau: Để cho khách hàng truy cập thông tin có nội dung độc hại trên mạng thông tin máy tính mặc dù có cài đặt phần mềm quản lý đại lý và phần mềm ngăn chặn các trang web có nội dung độc hại; Không lập sổ đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc có lập sổ nhưng không ghi thông tin đầy đủ; Để trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng dịch vụ tại các đại lý không có người giám hộ theo quy định của pháp luật.

Đợt thanh tra này nhằm tăng cường việc chấp hành đúng pháp luật của các đại lý Internet, đồng thời cũng là đợt tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn thị trấn.

Thùy Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)