Hội nghị triển khai dự án"Mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước" giai đoạn 2 tại Thái Nguyên

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 12/06/2008, Sở TT&TT Thái Nguyên phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước giai đoạn 2. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở TT&TT, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Bưu điện Trung ương, Viễn thông Thái Nguyên và Lãnh đạo một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn.


Ngày 12/06/2008, Sở TT&TT Thái Nguyên phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước giai đoạn 2. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở TT&TT, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Bưu điện Trung ương, Viễn thông Thái Nguyên và Lãnh đạo một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở TT&TT đã nêu lên hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Thái Nguyên; sự cần thiết ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước, tầm quan trọng của mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước và một số mục tiêu của Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước năm 2008.

Các đại biểu tham dự đêu nhất trí cho rằng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Thái Nguyên có vị trí đặc biệt quan trọng, nó quyết định cho việc trao đổi thông tin kịp thời, hiệu quả, phục vụ các hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp, các ngành trên môi trường mạng... Để sớm triển khai xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Thái Nguyên các đại biểu đề nghị Sở TT&TT phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương và Viễn thông Thái Nguyên khảo sát thực tế khả năng kết nối từ Viễn thông Thái Nguyên đến các sở, ban, ngành và các địa phương. Các đại biểu cũng cho rằng Sở TT&TT cần tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo kịp thời và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan sớm triển khai dự án xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, cổng giao tiếp điện tử (Portal) của tỉnh trong năm 2008 và ban hành Quy chế trao đổi thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Sở TT&TT Thái Nguyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)