Sở TT&TT Hòa Bình: thanh tra việc sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2008 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Hoà Bình, từ ngày 25/5/2008 đến ngày 10/6/2008, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với phòng PA 17 – Công an tỉnh tiến hành thanh tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn Thành phố Hoà Bình và Huyện Kim Bôi.


Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2008 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Hoà Bình, từ ngày 25/5/2008 đến ngày 10/6/2008, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với phòng PA 17 – Công an tỉnh tiến hành thanh tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn Thành phố Hoà Bình và Huyện Kim Bôi.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đã nắm được các quy định về việc sử dụng tần số và nộp phí sử dụng tần số. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai phạm: 1/7 tổ chức không có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện; 1/7 tổ chức đặt địa điểm thiết bị phát sóng sai so với giấy phép; 1/7 tổ chức có số lượng thiết bị phát sóng nhiều hơn so với số đăng ký được cấp phép.

Đoàn đã lập 07 biên bản kiểm tra hành chính về lĩnh vực tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, và hướng dẫn làm thủ tục để được cấp phép sử dụng tần số. Đoàn đưa ra một số kiến nghị như sau: 1. Đẩy mạnh công tác học tập, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các văn bản pháp luật về lĩnh vực sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện; 2. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý nhà nước và các tổ chức kinh doanh thiết bị vô tuyến điện để khi các tổ chức, cá nhân có mua thiết bị để sử dụng sẽ được các đơn vị quản lý nhà nước hướng dẫn thủ tục để được sử dụng; 3. Cần đầu tư trang bị thiết bị đo tần số vô tuyến điện cho Sở Thông tin và truyền thông để chủ động kiểm tra trên địa bàn.

Đợt thanh tra này nhằm chấn chỉnh, uốn nắm các vi phạm của tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện. Đồng thời cũng là đợt tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thanh tra Sở

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)