Sóc Trăng: Hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2008.

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 05/06/2008, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Sóc Trăng đã diễn ra Hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2008. Đến dự có đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Văn Cần - Tỉnh uỷ viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện các Báo, Đài đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


Sáng ngày 05/06/2008, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Sóc Trăng đã diễn ra Hội nghị giao ban báo chí 6 tháng đầu năm 2008. Đến dự có đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Văn Cần - Tỉnh uỷ viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện các Báo, Đài đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình hoạt động báo chí trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các báo trung ương và khu vực đã có trên 100 tin, bài phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Riêng với Báo Sóc Trăng và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã bám sát mục tiêu, định hướng của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, những thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông mặc dù mới thành lập và được bổ sung chức năng báo chí, xuất bản từ tháng 04/2008 nhưng đã từng bước đi vào hoạt động ổn định. Đến nay đã thực hiện cấp 06 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh với 11.360 bản và nộp lưu chiểu của 03 đơn vị xuất bản giấy phép loại 05 năm với số lượng 5.200 bản in; đồng thời triển khai thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng nhận xét: quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã từng bước đi vào nề nếp và ổn định; Báo, Đài đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn dư luận xã hội đúng với tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí. Tuy nhiên trong thời gian sắp tới, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cần bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tốt công tác tuyên truyền về các ngày kỷ niệm lớn trong năm, các đợt phát động phong trào thi đua, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo... Đồng thời, quan tâm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về những mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 của địa phương, tình hình biến động giá cả thị trường; vận động mọi nguồn lực nhân dân tích cực tham gia vào bảo vệ an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Chí Nguyện

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)