Thái Bình: Thanh tra các đại lý internet công cộng trên địa bàn Thành phố

(Mic.gov.vn) - 

Trong thời gian đầu tháng 6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan chức năng Thành phố Thái Bình tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet công cộng trên địa bàn Thành phố.


Trong thời gian đầu tháng 6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan chức năng Thành phố Thái Bình tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet công cộng trên địa bàn Thành phố.

Kết quả thanh tra cho thấy: Cơ bản các đại lý Internet công cộng trên địa bàn đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, không có trường hợp vi phạm về an ninh thông tin, an ninh mạng, trộm cắp cước viễn thông qua mạng Internet, cung cấp dịch vụ điện thoại Internet lậu... Tuy nhiên đợt thanh tra cũng đã phát hiện một số đại lý Internet vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh và nghĩa vụ của đại lý trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet như: không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không sử dụng phần mềm quản lý đại lý được doanh nghiệp cài đặt tại đại lý để kết nối trực tuyến với phần mềm quản lý đại lý; để khách hàng truy nhập các Website có nội dung xấu; không có sổ lưu giữ thông tin khách hàng hoặc sổ thông tin khách hàng ghi chép không đầy đủ, mang tính đối phó; không trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy; niêm yết nội quy về hoạt động của đại lý Internet không đầy đủ, để khách hàng chơi Game sau 24 giờ… Đoàn thanh tra đã lập biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền 09 đại lý Internet và cảnh cáo, nhắc nhở đối với 06 đại lý Internet.

Thanh tra Sở đã đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng một số giải pháp nhằm đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet phát triển theo đúng quy định như: kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan quản lý nhà nước; phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet cắt số điện thoại hoặc đường truyền viễn thông dùng để truy nhập Internet của đại lý Internet nếu các đại lý vi phạm nhiều lần...

Đợt thanh tra này nhằm chấn chỉnh các vi phạm của các đại lý Internet và để đánh giá lại tình hình phát triển đại lý Internet công cộng trên địa bàn. Qua đó, đoàn thanh tra sẽ có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nghĩa vụ với các đại lý Internet của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh.

Thanh Mai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)