Sở TT&TT Đà Nẵng làm việc với Đoàn công tác Bộ TT&TT về phát triển công nghiệp điện tử

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 09/6/2008, Sở TT&TT Đà Nẵng có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ TT&TT nhằm đánh giá tình hình phát triển công nghiệp điện tử (CNĐT) tại Đà Nẵng. Đoàn Bộ TT&TT có Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế.


Sáng ngày 09/6/2008, Sở TT&TT Đà Nẵng có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ TT&TT nhằm đánh giá tình hình phát triển công nghiệp điện tử (CNĐT) tại Đà Nẵng. Đoàn Bộ TT&TT có Vụ Công nghệ thông tin, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế.

Theo lãnh đạo Vụ CNTT, hiện nay đang có xu thế doanh nghiệp sản xuất điện tử chuyển dịch sang đầu tư tại Việt Nam, đồng thời việc thực thi cam kết về thuế khi gia nhập WTO, AFTA sẽ có tác động mạnh đến doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử. Do vậy, cần sớm xác lập vai trò quản lý nhà nước về CNĐT để hỗ trợ doanh nghiệp điện tử phát triển, đóng góp ngân sách nhà nước, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Trước đây, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã bàn giao chức năng quản lý nhà nước về CNĐT cho Bộ BCVT (nay là Bộ TT&TT). Bộ TT&TT đã đưa nội dung về CNĐT vào Luật CNTT, trong đó chức năng quản nhà nước về CNĐT thuộc cơ quan TT&TT. Ngoài ra, Bộ đã tham mưu Thủ tướng ban hành kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam; đang xây dựng cơ chế triển khai chương trình phát triển CNĐT và đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp CNĐT.

Việc xác lập vai trò QLNN về CNĐT tại địa phương chưa rõ ràng là tình hình chung của hầu hết các Sở TT&TT. Để giải quyết vướng mắc trên, Bộ TT&TT sẽ có văn bản đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo chuyển giao và xác lập vai trò quản lý nhà nước về CNĐT cho Sở TT&TT.

Tiếp đó, đại diện Sở TT&TT Đà Nẵng cùng với Đoàn công tác của Bộ TT&TT đã làm việc với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất tụ điện màn mỏng, mô-tơ điện siêu nhỏ và cảm biến, điện cảm tại Đà Nẵng để tìm hiểu tình tình sản xuất, kinh doanh và tiếp nhận các ý kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Trần Thạch – Sở TT&TT Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)