Tin hoạt động của Sở TT&TT tỉnh Cao Bằng

(Mic.gov.vn) - 
* Giao ban báo chí tháng 4-5 năm 2008
* Tổ chức Hội nghị học tập các Nghị quyết Trung ương 6 khóa X

* Giao ban báo chí tháng 4-5 năm 2008

Ngày 30/ 05/ 2008, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Cao Bằng tổ chức buổi giao ban báo chí tháng 4 và 5. Tham dự buổi giao ban có Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện UBND tỉnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh. Lãnh đạo Sở TT&TT chủ trì giao ban.

Tại buổi giao ban, lãnh đạo Sở TT&TT đã tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của báo chí trong tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, trong hai tháng 4 và 5 các cơ quan Báo chí – tuyên truyền của tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đặc biệt tập trung tuyên truyền phục vụ các sự kiện trọng đại, kỷ niệm các ngày lễ lớn cùng các hoạt động chính trị - xã hội; công tác An ninh quốc phòng, xoá đói giảm nghèo... Tuy nhiên, với những vấn đề thời sự nổi cộm như lạm phát, tăng giá hàng hóa, bảo vệ an sinh xã hội báo chí còn chưa đi sát tình hình. Một số vụ việc được báo chí nêu lên chưa được trả lời kịp thời, một số vấn đề được dư luận quan tâm chưa được báo chí thông tin kịp thời, đặc biệt với vấn đề nhiều báo TW và các báo tỉnh bạn có đưa tin bình xung quanh việc đ/c Chủ tich tỉnh UBND tỉnh có nhận quà biếu sung công quỹ đề làm từ thiện chưa thật khách quan, có suy luận nên đã gây ra bàn luận thiếu tính chân thực trong công luận và dư luận...

Tham gia góp ý với cơ quan quản lý báo chí tỉnh, các báo, đài đã chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong công tác hoạt động báo chí đặc biệt là những khó khăn về cơ sở vật chất, chế độ chi trả nhuận bút cho các phóng viên và các công tác viên các huyện, thị. Các báo, đài cũng mong muốn các cơ quan trong tỉnh phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí để hoạt động của báo chí được thuận lợi hơn.

Ban tuyên giáo tỉnh uỷ đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng đề cương hướng dẫn báo báo, từ đó các đơn vị căn cứ vào đề cư­ơng để báo cáo cho sở Thông tin và Truyền thông.

Kết luận buổi giao ban và định hướng công tác báo chí trong thời gian sắp tới, Lãnh đạo Sở TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục thực hiện tuyên truyền theo chỉ đạo của tỉnh. Đặc biệt các nội dung của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII, kỷ niệm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “thi đua Ái quốc” các mục tiêu Kinh tế, xã hội của các cấp ngành, địa phương, đơn vị, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động lớn trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã định hướng một số vấn đề lớn của đất nước, của Ngành mà báo chí của tỉnh ta cần tuyên truyền trong thời gian tới và yêu cầu báo chí trong tỉnh ta phải luôn đảm bảo tính chính xác, chuẩn mực, dễ hiểu, đại chúng hoá để công chúng tiếp cận được. Lãnh đạo Sở biểu dương các cơ quan báo chí đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức, trong công tác hoạt động xây dựng được nhiều chuyên mục gây được sự chú ý của người đọc, người xem.

* Tổ chức Hội nghị học tập các Nghị quyết Trung ương 6 khóa X

Ngày 04/6/2008, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị học tập các Nghị quyết Trung ương 6 ( khoá X ) cho toàn thể cán bộ công, nhân viên chức trong ngành Thông tin và Truyền thông tại tỉnh nhà.

Đồng chí Dương Đức Toàn, Bí thư chi bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày những nội dung quan trọng trong 3 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) về: “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá”; “ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” ; “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Hội nghị đã góp phần định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức của từng cán bộ, đảng viên đối với Nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong ngành Thông tin và Truyền thông tại tỉnh.

Hà Thiêm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)