Giao ban báo chí tháng 5/2008 và họp báo tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” (11/06/1948 - 11/06/2008)

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 02/6/2008, tại Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban báo chí và họp báo tuyên truyền 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “thi đua ái quốc”. Đây là cuộc giao ban báo chí đầu tiên và cũng là cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí – xuất bản.


Ngày 02/6/2008, tại Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban báo chí và họp báo tuyên truyền 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “thi đua ái quốc”. Đây là cuộc giao ban báo chí đầu tiên và cũng là cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí – xuất bản.

Theo nhận xét của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông, nhìn chung, các báo đã bám sát nhiệm vụ, tuyên truyền đúng định hướng, thực hiện tốt tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí.

Trong tháng 5 có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Do vậy, đây là tháng các cơ quan báo chí liên tục tổ chức nhiều chương trình, kế hoạch tuyên truyền các hoạt động trọng tâm, trọng điểm: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kỷ niệm 118 nămngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen; Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Các hoạt động chào mừng Đại hội Phật Đản của Liên hiệp quốc; các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.... Báo chí đã có sự quan tâm, cân đối đăng phát các thông tin biểu dương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, đồng thời rất chủ động và tích cực trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác. Những vấn đề về công tác thông tin đối ngoại, phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm được các báo giành nhiều diện tích và thời lượng đăng tải. Ban tuyên giáo tỉnh ủy và Sở cũng đưa ra những định hướng trong công tác thông tin báo chí tháng 6

* Cuộc họp báo tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” thông báo về việc tổ chức kỷ niệm và kế hoạch tuyên truyền. Mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay; giáo dục, bồi dưỡng, phát huy truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; từ đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng an ninh năm 2008 và đến năm 2010.

Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)