Sở TT&TT Tuyên Quang tổ chức giao ban Báo chí tháng 5

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 02/6/2008, sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5 năm 2008. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh; đại diện cơ quan báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Tuyên Quang và các cơ quan có bản tin, website trong tỉnh. Đây là Hội nghị giao ban Báo chí đầu tiên do sở Thông tin và Truyền thông chủ trì kể từ khi thành lập sở theo Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.


Ngày 02/6/2008, sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 5 năm 2008. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh; đại diện cơ quan báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Tuyên Quang và các cơ quan có bản tin, website trong tỉnh. Đây là Hội nghị giao ban Báo chí đầu tiên do sở Thông tin và Truyền thông chủ trì kể từ khi thành lập sở theo Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi giao ban, lãnh đạo Sở đã giới thiệu cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của sở TT&TT tới các cơ quan báo chí trong tỉnh; báo cáo đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động tuyên truyền, báo chí của tỉnh thời gian qua, chỉ rõ những hạn chế, sai sót cần khắc phục của các Báo, Đài, Bản tin, Website. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo định hướng tuyên truyền báo chí tháng 6; thông báo một số vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lý Báo chí tỉnh.

Trong thời gian này, sở Thông tin và Truyền thông đã trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)