Sở BCVT TPHCM được cấp ISO 9001:2000 cho 4 lĩnh vực

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 13/5/2008, Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất đã ký Quyết định số 514/QĐ-TĐC về cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính Nhà nước cho Sở Bưu Chính, Viễn thông TP. HCM.


Ngày 13/5/2008, Tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất đã ký Quyết định số 514/QĐ-TĐC về cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính Nhà nước cho Sở Bưu Chính, Viễn thông TP. HCM.

Các lĩnh vực họat động của Sở Bưu Chính, Viễn thông được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 gồm :

- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu các dự án công nghệ thông tin;

-Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở và thuyết minh dự án công nghệ thông tin;

-Thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự án thông tin liên lạc;

-Ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Sở.

Được biết, Sở Bưu Chính, Viễn thông TP.HCM là đơn vị đầu tiên trong trong các Sở BCVT trong cả nước được nhận chứng chỉ ISO.

Hoàng Hà

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)