Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An

(Mic.gov.vn) - 

Theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


Theo Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Sở Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông, quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.

Ông Hồ Quang Thành - Nguyên Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; các vị trí Phó Giám đốc được giao cho ông Đặng Khắc Thắng - Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hoá và ông Phan Nguyên Hào - Nguyên Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông.

Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)