Bình Định: Phổ biến pháp luật về Công nghệ thông tin cho sinh viên.

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 24/5/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phối hợp với Trường Đại học Quang Trung tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về công nghệ thông tin cho hơn 200 sinh viên của trường.


Ngày 24/5/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phối hợp với Trường Đại học Quang Trung tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về công nghệ thông tin cho hơn 200 sinh viên của trường.

Tại Hội nghị, các sinh viên đã được nghe phổ biến các nội dung cơ bản của Luật CNTT và các văn bản pháp luật liên quan; xu thế phát triển CNTT ở Việt nam và nhu cầu nguồn nhân lực CNTT hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định. Qua đó, các sinh viên đặc biệt là sinh viên CNTT có thể hiểu rõ hơn pháp luật về CNTT để áp dụng trong thực tế. Sinh viên đã nhiệt tình tham gia trao đổi trước Hội nghị những vấn đề khó khăn còn vướng mắc trong học tập và những định hướng nghề nghiệp trong tương lai phát triển đúng năng lực của mình.

Phát biểu tại Hội nghị, Ban Giám hiệu nhà trường đã đánh giá rất cao hoạt động phổ biến pháp luật này và mong muốn có nhiều chương trình giao lưu thiết thực hơn nữa, tạo môi trường học hỏi bổ ích cho các bạn sinh viên.

Minh Quyền

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)