Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên xây dựng Đề án Danh bạ điện thoại điện tử trên Internet

(Mic.gov.vn) - 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 05 nhà cung cấp các dịch vụ Viễn thông (thuê bao điện thoại): Viễn thông Phú Yên, EVN telecom, Viettel, S-Fone, Mobifone. Tuy nhiên, chỉ mới có Viễn thông Phú Yên là có Danh bạ điện thoại nội mạng được in thành quyển từ năm 2004, điều này đã gây sự khó khăn cho khách hàng khi muốn tra cứu điện thoại của các mạng khác. Xuất phát từ nhu cầu của khách hàng và của các Doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên đã phối hợp với các Doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng Đề án Xây dựng Danh bạ điện thoại điện tử trên Internet.


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 05 nhà cung cấp các dịch vụ Viễn thông (thuê bao điện thoại): Viễn thông Phú Yên, EVN telecom, Viettel, S-Fone, Mobifone. Tuy nhiên, chỉ mới có Viễn thông Phú Yên là có Danh bạ điện thoại nội mạng được in thành quyển từ năm 2004, điều này đã gây sự khó khăn cho khách hàng khi muốn tra cứu điện thoại của các mạng khác. Xuất phát từ nhu cầu của khách hàng và của các Doanh nghiệp, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên đã phối hợp với các Doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng Đề án Xây dựng Danh bạ điện thoại điện tử trên Internet.

Sau khi thống nhất với các doanh nghiệp tại cuộc họp giao ban quý I/2008, sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên đã trình UBND tỉnh xin chủ trương và đã được UBND tỉnh đồng ý tại văn bản số 372/UBND-KTXD ngày 04/3/2008. Sau 02 tháng nghiên cứu khả thi, xây dựng mục tiêu, dự toán kinh phí, xây dựng Demo, sáng ngày 23.5.2008 tại Văn phòng sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên đã diễn ra cuộc họp với các Doanh nghiệp để thống nhất lần cuối các các công việc của Đề án. Các Doanh nghiệp đều thống nhất cao về dự thảo của đề án, về phương án phân chia kinh phí, về tiến độ thực hiện Đề án.

Đề án này sẽ giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản chi phí rất lớn trong việc xây dựng danh bạ nội mạng, được quảng cáo miễn phí 01 trang trên Website này và mục tiêu lớn hơn là tạo sự điều kiện thuận lợi cho khách hàng cả nước khi sử dụng dịch vụ viễn thông tại địa phương, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc khách hàng của các Doanh nghiệp. Bước tiếp theo của Đề án là sẽ in danh bạ thành quyển để phục vụ khách hàng không có điều kiện sử dụng Internet. Dự kiến Đề án này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2008.

Nguyễn Xuân Dung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)