Đồng Nai: Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động đưa CNTT vào phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân giai đoạn 2008-2013

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 20/5/2008 Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai, Hội nông dân, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bưu điện tỉnh Đồng Nai và Viễn thông Đồng Nai tiến hành Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp đưa CNTT vào phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân giai đoạn 2008- 2013. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Chí Thắng - Tỉnh ủy viên – Phó chủ tịch HĐND tỉnh và đại điện văn phòng cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tp. Hồ Chí Minh.


Ngày 20/5/2008 Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai, Hội nông dân, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bưu điện tỉnh Đồng Nai và Viễn thông Đồng Nai tiến hành Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp đưa CNTT vào phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân giai đoạn 2008- 2013. Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Chí Thắng - Tỉnh ủy viên – Phó chủ tịch HĐND tỉnh và đại điện văn phòng cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung cơ bản được các bên tham gia ký kết gồm: Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin cho Hội nông dân các cấp trong tỉnh nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả việc đưa ứng dụng CNTT vào phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn tỉnh; Đảm bảo 100% Hội nông dân các huyện, thị xã có trang bị máy vi tính phục vụ cho công tác chuyên môn của Hội; Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng và nâng cao nhận thức về CNTT cho cán bộ, hội viên nông dân và vận động các cán bộ, hội viên hội nông dân tích cực nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT vào trong hoạt động sản xuất; Xây dựng trang thông tin điện tử cho Hội nông dân tỉnh và trang thông tin điện tử cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm cung cấp và trao đổi thông tin cũng như quảng bá các sản phẩm, hàng nông sản của nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng xa; Xây dựng trang bị và nâng cấp máy tính tại 56 điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí thực hiện chương trình dự kiến là 6,5 tỷ đồng.

Chương trình này được triển khai và đi vào hoạt động sẽ góp phần giúp người nông dân tiếp cận nhanh chóng với những tiến bộ của kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng hiệu quả công việc, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa vùng thành thị và nông tỉnh Đồng Nai.

Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)