Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên

(Mic.gov.vn) - 

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa công bố Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông Thái Nguyên và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


UBND tỉnh Thái Nguyên vừa công bố Quyết định số 656/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông Thái Nguyên và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên có chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất bản; Bưu chính và chuyển phát; Viễn thông và Internet; Truyền dẫn phát sóng; Tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; Phát thanh truyền hình; Cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện thông tin báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên chính thức đi vào hoạt động từ 01/05/2008.

Tại Quyết định số 914/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Vũ Quốc Thạnh, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 913/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Đức Lộc, Phó Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên.

Sở TT&TT Thái Nguyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)