Sở TT&TT Bình Định: Thanh tra các đại lý internet công cộng trên địa bàn huyện Tuy Phước

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 09/5 đến 13/5/2008, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tuy Phước tiến hành thanh tra hoạt động của các đại lý Internet trên địa bàn huyện.


Từ ngày 09/5 đến 13/5/2008, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tuy Phước tiến hành thanh tra hoạt động của các đại lý Internet trên địa bàn huyện.

Qua thanh tra 21 đại lý internet đã phát hiện 16 đại lý vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh và nghĩa vụ của đại lý trong hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet như: không có sổ lưu giữ thông tin khách hàng; để trẻ em dưới 14 tuổi vào sử dụng dịch vụ không có người bảo lãnh; không trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy; không niêm yết nội quy – quy định về hoạt động internet, thời gian đóng, mở cửa… Đoàn thanh tra đã lập biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền bằng hình thức cảnh cáo đối với 02 đại lý.

Thanh tra Sở đã đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet một số giải pháp nhằm từng bước đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ internet phát triển theo đúng quy định.

Đinh Hùng Tuấn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)