Sóc Trăng: Ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý trạm BTS

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 13/05/2008 UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND về việc tăng cường quản lý trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chỉ thị ban hành nhằm tăng cường công tác quản lý trạm BTS và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông được thuận lợi trong việc phát triển mạng lưới thông tin di động.


Ngày 13/05/2008 UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND về việc tăng cường quản lý trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chỉ thị ban hành nhằm tăng cường công tác quản lý trạm BTS và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông được thuận lợi trong việc phát triển mạng lưới thông tin di động.

Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan phải thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về đầu tư, xây dựng trạm BTS, cung cấp thông tin liên quan đến sóng điện từ trong thông tin di động đối với sức khoẻ con người. Đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông thực hiện đúng các quy định của nhà nước khi đầu tư, xây dựng trạm BTS trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể khu vực phải xin phép xây dựng, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng các trạm BTS; kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp xây dựng trạm BTS vi phạm quy định nhà nước.

Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND được ban hành sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các công trình xây dựng, lắp đặt trạm BTS. Đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các trạm BTS phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nguyễn Minh Chiến

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)