Đà Nẵng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT

(Mic.gov.vn) - 

Năm 2008, Thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2006-2010” (gọi tắt là Đề án 191). Tổng kinh phí thực hiện trong năm 2008 là 344.510.400đ, trong đó kinh phí của Trung ương là 108.200.000đ, kinh phí từ ngân sách của Thành phố là 169.110.400đ và kinh phí từ các đối tác tài trợ là 67.200.000đ.


Năm 2008, Thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2006-2010” (gọi tắt là Đề án 191). Tổng kinh phí thực hiện trong năm 2008 là 344.510.400đ, trong đó kinh phí của Trung ương là 108.200.000đ, kinh phí từ ngân sách của Thành phố là 169.110.400đ và kinh phí từ các đối tác tài trợ là 67.200.000đ.

Theo Kế hoạch, Sở TT&TT Đà Nẵng sẽ phối hợp với Viện Tin học doanh nghiệp - VCCI triển khai các nội dung: Đào tạo kiến thức CNTT cho cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp; Tổ chức các buổi hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT cho các doanh nghiệp; Xây dựng mô hình doanh nghiệp mẫu về ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất và điều hành; Trao giải thưởng doanh nghiệp ứng dụng CNTT hiệu quả.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, Sở TT&TT phối hợp với Viện Tin học doanh nghiệp triển khai Đề án 191 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả thu được qua việc triển khai các nội dung của Đề án là rất khả quan: doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia các chương trình thuộc Đề án, nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT và có những đầu tư thích đáng cho ứng dụng CNTT. Công ty CP Cao su Đà Nẵng là một doanh nghiệp tiêu biểu được Sở TT&TT Đà Nẵng trao giải ứng dụng CNTT hiệu quả năm 2007. Công ty đã đầu tư cho CNTT 462,2 triệu đồng và hiện nay đang đầu tư gần 400.000USD cho giải pháp quản trị tổng thể ERP.

Trần Ngọc Thạch

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)