Đoàn công tác của UBND tỉnh thăm và làm việc với Sở TT&TT Lâm Đồng

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 13/5/2008, Đoàn công tác của UBND tỉnh gồm Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư do ông Trương Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng.


Chiều ngày 13/5/2008, Đoàn công tác của UBND tỉnh gồm Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư do ông Trương Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đồng.

Sở TT&TT đã báo cáo tình hình hoạt động quý I/2008. Trong đó, tổng doanh thu phát sinh về BCVT là 202 tỷ đồng (đạt gần 29% kế hoạch năm), phát triển mới 105.708 máy điện thoại di động và cố định với mật độ đạt 67,9 máy/100 dân, phát triển mới 3.134 thuê bao Internet và 65 trạm BTS, số lượng báo chí phát hành là 2.825 triệu tờ, cuốn. Báo chí Lâm Đồng có sự phát triển về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển KT-XH ở địa phương. Hiện tại tỉnh có 14 cơ quan báo chí Trung ương đặt văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú. Những tháng còn lại của năm 2008, Sở TT&TT sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp BCVT và CNTT đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhu cầu của nhân dân; tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đạt một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành BCVT ở mức ngang và cao hơn mức bình quân chung của cả nước như: Tổng doanh thu BCVT phát sinh đạt 700 tỷ đồng (tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2007), mật độ máy điện thoại đạt và vượt 70 máy/100 dân, triển khai 2 Quy hoạch phát triển BCVT và CNTT đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo kế hoạch được Chính phủ và UBND tỉnh phê duyệt…

Ông Trương Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Sở TT&TT đã sớm hoàn thành công tác tách nhập, bàn giao, ổn định nhân sự và công tác chuyên môn theo mô hình tổ chức mới và tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng các đề án về BCVT và CNTT. Ông Trương Văn Thu cũng đã chỉ đạo Sở Tài chính ưu tiên bố trí kinh phí để Sở TT&TT thực hiện một số hạng mục cần thiết để phục vụ cho công tác chuyên môn, đồng thời chỉ đạo Sở TT&TT làm văn bản bổ sung kinh phí trình UBND tỉnh để xây dựng cổng thông tin điện tử, Sở TT&TT chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực CNTT từ nay đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Riêng đối với dự án CNTT đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 là dự án hết sức quan trọng của tỉnh, vì vậy Sở TT&TT chủ trì cùng với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải sớm có văn bản báo cáo cụ thể, chi tiết cho UBND tỉnh về lộ trình triển khai cũng như nhu cầu về kinh phí theo từng giai đoạn.

Trần Văn Dũng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)