Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), ngày 12/5/2008, Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt toàn thể Cán bộ Công chức để công bố quyết định thành lập Sở và quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Sở.


Thực hiện Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), ngày 12/5/2008, Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt toàn thể Cán bộ Công chức để công bố quyết định thành lập Sở và quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Sở.

Sở TT&TT tỉnh Tiền Giang được thành lập trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hoá - Thông tin chuyển sang.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang chính thức hoạt động kể từ ngày 07/5/2008. Ông Nguyễn Văn Yên - Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông giữ chức vụ Giám đốc Sở TT&TT. Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT. Đồng thời UBND tỉnh quyết định điều động và bổ nhiệm Ông Trương Văn Tuôi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TT &TT. Ông Phan Tấn Ngọc - Giám đốc Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở TT &TT.

Kim Thanh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)