Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS phục vụ QLNN về bưu chính, viễn thông ở Quảng Ngãi”

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 09/5/2008, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nghiệm thu Đề tài ”Ứng dụng công nghệ GIS phục vụ quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông”, đề tài do CN. Nguyễn Mạnh Hùng làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì đề tài là Sở Thông tin và Truyền thông (trước đây là Sở Bưu chính, Viễn thông). Đề tài được triển khai và thực hiện trong gần 02 năm (từ tháng 6/2006 đến tháng 4/2008) với mục tiêu chính là xây dựng bản đồ nền địa hình hành chính tỷ lệ 1:25.000 và CSDL chuyên ngành bưu chính, viễn thông phục vụ công tác quản lý nhà nước.


Sáng ngày 09/5/2008, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nghiệm thu Đề tài ”Ứng dụng công nghệ GIS phục vụ quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông”, đề tài do CN. Nguyễn Mạnh Hùng làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì đề tài là Sở Thông tin và Truyền thông (trước đây là Sở Bưu chính, Viễn thông). Đề tài được triển khai và thực hiện trong gần 02 năm (từ tháng 6/2006 đến tháng 4/2008) với mục tiêu chính là xây dựng bản đồ nền địa hình hành chính tỷ lệ 1:25.000 và CSDL chuyên ngành bưu chính, viễn thông phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Việc ứng dụng công nghệ GIS phục vụ cho công tác Quản lý nhà nước ở cấp tỉnh về bưu chính, viễn thông sẽ tạo hiệu quả trong việc xây dựng và quản lý qui hoạch, công tác thống kê, báo cáo, cung cấp thông tin cho cộng đồng, đồng thời nó cũng giúp các doanh nghiệp chuyên ngành bưu chính, viễn thông trong việc quản lý hạ tầng của đơn vị.

Đề tài đã xây dựng webgis nhằm cung cấp các thông tin về hiện trạng bưu chính, viễn thông trên mạng Internet cho cộng đồng; đào tạo được đội ngũ cán bộ có kiến thức tổng hợp về Tin học và hệ thông tin địa lý (GIS); xây dựng mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, doanh nghiệp, trường ĐH và các nhà khoa học có liên quan.

Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh sớm cho chủ trương xây dựng Dự án để nhân rộng mô hình ứng dụng GIS tại các cơ quan sở, ban ngành.

Trong khuôn khổ của đề tài, năm 2007 Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức 02 buổi Hội thảo về ứng dụng công nghệ GIS với sự tham gia đông đảo của các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học như: Sở KH&CN Thừa Thiên Huế, Trường ĐH KHTN, Công ty đo đạc ảnh địa hình APT, Công ty Tin học EK, GS-TSKH Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT, PGS Tiến sĩ Phạm Văn Cự - PGĐ TT Cargis,… cùng các nhà khoa học và cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh để góp ý cho đề tài, cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất những định hướng chung cho việc ứng dụng và phát triển dự án GIS Quảng Ngãi nói riêng và của cả nước nói chung.

Huy Hoàng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)