Kiểm tra việc thực hiện quy định đăng ký thuê bao điện thoại di động trả trước tại Vĩnh Phúc

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, cuối tháng 04.2008, Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đã tiến hành đợt kiểm tra việc thực hiện đăng ký thông tin cá nhân đối với các thuê bao điện thoại di động trả trước trên địa bàn tỉnh.


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, cuối tháng 04.2008, Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đã tiến hành đợt kiểm tra việc thực hiện đăng ký thông tin cá nhân đối với các thuê bao điện thoại di động trả trước trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp đã triển khai ứng dụng các phần mềm tin học để tiếp nhận thông tin thuê bao của khách hàng đăng ký, có kết nối trực tiếp với mạng LAN của doanh nghiệp chủ quản. Các doanh nghiệp đã xây dựng quy trình cụ thể cho việc đăng ký thông tin và phổ biến đến các nhân viên, các giao dịch viên và đại lý dịch vụ của doanh nghiệp. Các thông tin của khách hàng đăng ký đều được lưu giữ tập trung trên hệ thống quản lý dữ liệu do các doanh nghiệp chủ quản trực tiếp quản lý. 2/3 doanh nghiệp đã có chế tài cụ thể để ràng buộc nghĩa vụ khai báo thông tin chính xác.

Tuy vậy qua kiểm tra cũng cho thấy, 2/3 doanh nghiệp chưa có mẫu hợp đồng uỷ quyền đăng ký thuê bao điện thoại trả trước và chưa uỷ quyền cho các điểm giao dịch thực hiện do đó không có cơ sở để ràng buộc trách nhiệm với họ. Các doanh nghiệp chưa có biện pháp hữu hiệu để kiểm tra, giám sát, xác minh tính chính xác của các thông tin do chủ thuê bao cung cấp nên việc áp dụng các chế tài xử lý chưa đạt hiệu quả cao. 3/3 doanh nghiệp đều chưa lập sổ sách theo dõi số lượng thuê bao đã đăng ký và chưa triển khai mẫu sổ sách theo dõi đến hệ thống đại lý bán hàng. Tại các điểm giao dịch, nhiều nhân viên chưa nhận thức đúng và đủ về mục đích của việc quản lý thuê bao điện thoại trả trước dẫn đến việc một số nhân viên bán hàng có hành vi vi phạm quy định về đảm bảo tính chính xác thông tin của khách hàng như: dùng chứng minh thư nhân dân của mình để đăng ký thông tin cho khách hàng hoặc lợi dụng quy định bảo lãnh cho người dưới 14 tuổi để bảo lãnh cho khách hàng; một số lỗi khác trong quá trình triển khai đó là việc lưu giữ hồ sơ của khách hàng sử dụng sim đa năng còn chưa chặt chẽ, thiếu các chứng cứ pháp lý như thiếu chữ ký, con dấu của đại diện doanh nghiệp, thiếu địa chỉ bán hàng, không giao liên 1 cho điểm bán hàng.

Đoàn kiểm tra đã đưa ra một số kiến nghị như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT, trong đó cần quy định rõ về chế tài xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm; quy định cụ thể 01 chứng minh thư nhân dân (CMTND) được phép bảo lãnh cho bao nhiêu thuê bao dưới 14 tuổi chưa có CMTND?

Có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp để kết nối cơ sở dữ liệu về thông tin các nhân của các chủ thuê bao đăng ký với Bộ Công an nhằm đảm bảo tính xác thực của các thông tin do khách hàng cung cấp;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về quy định đăng ký thông tin thuê bao điện thoại trả trước trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo thông tin đến được với các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi công dân về vấn đề này;

Tăng cường các đợt thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để giáo dục ý thức trách nhiệm cho các chủ thuê bao nhằm tiến tới sự an toàn và văn minh trong môi trường giao tiếp trên mạng thông tin di động ở tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung.

Thanh Loan

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)