Sóc Trăng: Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 07/05/2008 đến 09/05/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng (Sở TT&TT) phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực 4 thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. Hoạt động nằm trong kế hoạch công tác thanh tra bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và báo chí, xuất bản năm 2008.


Từ ngày 07/05/2008 đến 09/05/2008, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng (Sở TT&TT) phối hợp với Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực 4 thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. Hoạt động nằm trong kế hoạch công tác thanh tra bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và báo chí, xuất bản năm 2008.

Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra giấy phép sử dụng tần số, tần số sử dụng và thiết bị phát sóng vô tuyến điện nhằm chấn chỉnh, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời kết hợp với đợt kiểm tra sẽ thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

Qua ba ngày làm việc, Đoàn Kiểm tra đã thực hiện kiểm tra 10 đơn vị có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các đơn vị này đều có ý thức chấp hành tốt các quy định của Nhà nước như có đầy đủ giấy phép sử dụng tần số, sử dụng đúng tần số và công suất đã được ấn định trong giấy phép. Tuy nhiên, vẫn còn một vài doanh nghiệp do chưa nắm rõ các quy định của Nhà nước nên mặc dù có giấy phép sử dụng tần số nhưng không sử dụng đúng tần số đã được cấp phép. Đoàn Kiểm tra đã lập biên bản xử lý, nhắc nhở và đề nghị điều chỉnh lại tần số sử dụng đúng với tần số được cấp phép.

Phát biểu tổng kết đợt kiểm tra, ông Võ Thanh Quang – Giám đốc Sở TT&TT đề nghị trong thời gian sắp tới Sở TT&TT và Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện khu vực 4 cần phải tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện sai phạm và có biện pháp xử lý kịp thời, góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Minh Chiến

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)