Thanh Hoá Hội nghị triển khai Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTT&TT- BQP

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 6/5/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTT&TT- BQP của Liên Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông- Bộ Quốc Phòng ngày 4/3/2008 về Hướng dẫn việc thiết lập, duy trì, các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng tại các đơn vị quốc phòng phục vụ nhân dân khu vực biên giới. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn kinh tế - Quốc phòng 5, UBND các huyện khu vực biên giới của tỉnh: Quan Hoá, Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, Lang Chánh và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.


Ngày 6/5/2008, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTT&TT- BQP của Liên Bộ Bộ Thông tin và Truyền thông- Bộ Quốc Phòng ngày 4/3/2008 về Hướng dẫn việc thiết lập, duy trì, các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng tại các đơn vị quốc phòng phục vụ nhân dân khu vực biên giới. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn kinh tế - Quốc phòng 5, UBND các huyện khu vực biên giới của tỉnh: Quan Hoá, Quan Sơn, Mường Lát, Thường Xuân, Lang Chánh và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh.

Theo Thông tư, các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng được thiết lập, duy trì và quản lý sử dụng ở các đơn vị Quốc phòng theo hướng dẫn tại Thông tư thuộc phạm vi Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đã được Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt và kế hoạch hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hội nghị đã tập trung bàn các biện pháp triển khai Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTT&TT- BQP với mục đích để các đơn vị quốc phòng, cán bộ và chiến sỹ, nhân dân khu vực biên giới và hải đảo nắm được nội dung của Thông tư cũng như nắm được chính sách của Nhà nước về chương trình viễn thông công ích. Bên cạnh đó, việc triển khai Thông tư trên địa bàn tỉnh cũng phải đảm bảo một số yêu cầu cụ thể: Việc xây dựng cơ sở hạ tầng các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng của các doanh nghiệp viễn thông tại các đơn vị quốc phòng khu vực biên giới phải đảm bảo theo quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển BCVT & CNTT tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2006-2010; đảm bảo số lượng, chất lượng và tiến độ triển khai theo các kế hoạch; phải được kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ....Việc xây dựng kế hoạch phát triển, duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng tại các đơn vị quốc phòng trên địa bàn tỉnh phải trên cơ sở kế hoạch hàng năm đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt. Các doanh nghiệp viễn thông được giao thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ tại các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng tại các đơn vị quốc phòng khu vực biên giới được nhà nước hỗ trợ theo Thông tư số 05/2006/TT-BBCVT, định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo Quyết định số 17/2007/QĐ-BBCVT. Người sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập tại các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng được lắp đặt tại các đơn vị quốc phòng sẽ được hưởng hỗ trợ không tính thuế VAT đối với sản lượng dịch vụ viễn thông phổ cập theo văn bản số 914/BBCVT-KHTC.

Việc triển khai thực hiện kịp thời các nội dung của Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTT&TT- BQP sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông thiết yếu, nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet của nhân dân, cán bộ chiến sỹ tại các khu vực biên giới của tỉnh, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, góp phần phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Lê Thị Kim

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)