Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 24/4/2008 tại Văn phòng Sở Bưu chính Viễn thông Đắk Lắk đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk. Tham dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Văn Sự, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Sở BCVT, các đoàn thể và toàn thể CB,CC,VC của Sở. Đ/c Nguyễn Văn Sự thừa ủy quyền UBND tỉnh công bố Quyết định thành lập và Quyết định bổ nhiệm ban lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Đắk Lắk.


Ngày 24/4/2008 tại Văn phòng Sở Bưu chính Viễn thông Đắk Lắk đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk. Tham dự buổi lễ có đ/c Nguyễn Văn Sự, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Sở BCVT, các đoàn thể và toàn thể CB,CC,VC của Sở. Đ/c Nguyễn Văn Sự thừa ủy quyền UBND tỉnh công bố Quyết định thành lập và Quyết định bổ nhiệm ban lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, ông Lê Hữu Thịnh nguyên Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Trần Trung Hiển nguyên Phó Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Sở BCVT và và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời gian tới, Sở TT&TT xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền của mình, bố trí cán bộ lãnh đạo các phòng, sắp xếp lại các phòng, ban chuyên môn và số lượng biên chế phù hợp, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác quản lý nhà nước, tham mưu UBND tỉnh xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển BVCT, CNTT, quản lý báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh; đồng thời cần chú trọng đến công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên nghiệp hoá cho đội ngũ cán bộ, công chức, đào tạo nguồn nhân lực cho CNTT. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng sẽ tham mưu UBND tỉnh sớm bổ sung các vị trí lãnh đạo nhằm ổn định về công tác tổ chức, biên chế của Sở TT&TT đưa hoạt động của Sở đi vào ổn định.

Dương Quý

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)