Thái Bình: Tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn

(Mic.gov.vn) - 

Trên địa bàn tỉnh Thái Bình, các các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn còn nhiều bất cập; sự phối kết hợp trong công tác quản lý, tuyên truyền phổ biến giữa các cơ quan chức năng còn chưa đồng bộ; cá nhân sử dụng điện thoại vô tuyến kéo dài cự ly thuê bao; một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, các phương tiện nghề cá sử dụng tần số sai quy định, chưa có giấy phép hoặc không gia hạn giấy phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện.


Trên địa bàn tỉnh Thái Bình, các các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện gia tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn còn nhiều bất cập; sự phối kết hợp trong công tác quản lý, tuyên truyền phổ biến giữa các cơ quan chức năng còn chưa đồng bộ; cá nhân sử dụng điện thoại vô tuyến kéo dài cự ly thuê bao; một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, các phương tiện nghề cá sử dụng tần số sai quy định, chưa có giấy phép hoặc không gia hạn giấy phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

Ngay từ khi mới thành lập, Sở TT&TT (trước đây là sở BCVT) Thái Bình đã tham mưu để UBND tỉnh có nhiều công văn về việc tăng cường quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn. Sở cũng đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/2008/CT-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2008 để khắc phục những hạn chế nêu trên và tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tần số và sử dụng thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn. Theo đó, các cấp, các ngành sẽ cùng vào cuộc trong công tác quản lý nhà nước về tần số và sử dụng thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn.

Thanh Mai

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)